Lukelta voi nyt tilata vaikka oman levätutkimuksen

Luonnonvarakeskus eli Luke aloitti Parkanossa viime viikolla uuden yritysten palvelumallin, jolla halutaan lisätä Luken ja yritysten välistä yhteistyötä Pirkanmaalla.
Luke tarjoaa nyt yrityksille monenlaisia palveluita, kuten esimerkiksi erilaisten tutkimusten toteuttamista, laboratorio- ja analyysipalveluita, maastotutkimuksia ja -mittauksia, neuvontaa, konsultointia, koulutuspaketteja ja työskentelytiloja oman tutkimuksen tekoon.
Yhteistyön ensimmäinen askel on ideapaja, jossa yrityksen ja Luken edustajat kartoittavat yrityksen tarpeita ja suunnitelmia sekä pohtivat, millaisia palveluita yritys tarvitsee. Ideapajan suunnittelutapaaminen on maksuton.
Palvelumalli on pilottivaiheessa tarjolla Parkanon toimipisteessä ja Tampereella Kampusareenan tutkimusyhteistyöpaikassa. Jatkossa mallia voidaan toteuttaa myös muualla Suomessa.

Keskustelussa syntyy
yhteisiä ideoita

Parkanossa palvelumallin toteuttamisesta vastaavat johtava tutkija Tytti Sarjala, tutkija ja alueellinen asiakasvastaava Niko Silvan sekä tutkija Riina Muilu-Mäkelä.
Sarjalan ja Silvanin mukaan Luken biotalouden asiantuntemus voi palvella hyvin monenlaisia yrityksiä. Mahdollisia yhteistyökumppaneita voivat olla vaikkapa turvefirmat, metsäyhtiöt, luontaistuotteiden valmistajat sekä marja- ja sienialan yrittäjät, laajasti ajateltuna lähes mikä tahansa yritys, joka liittyy luonnontuotteisiin. Yhteistyötä voidaan tehdä myös oppilaitosten kanssa.
Tutkijat haluavat pitää kynnyksen matalalla monenlaisille yrityksille. Kohderyhmää ovat ensisijaisesti pienet ja keskisuuret yritykset.
– Monet yritykset eivät tiedä tarpeitaan eikä sitä, mitä me voimme heille tarjota. Kannattaa ottaa meihin yhteyttä, jos vähänkin kiinnostaa, Tytti Sarjala rohkaisee.
Hänen mukaansa vapaamuotoisesti keskustellessa syntyy yhteisiä ideoita. Lisäksi aina oppii uutta.
– On hyvin mielenkiintoista tutustua toisten osaamiseen.

Malli on pysyvä
uusi toimintatapa

Palvelumallia alettiin kehittää loppuvuodesta 2015, kun saman vuoden syyskuussa alkoi Pirkanmaan alueella
Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama FORLEAP-Metsäbiomassan sivuvirroista uusia tuotteita-hanke. Tuolloin alettiin neuvotella Pirkanmaan liiton kanssa myös aluekehityshankkeesta, jolla tuetaan Luken ja yritysten yhteistyötä.
– Vaikka tämä oli lähtökohta, palvelumalli on enemmän kuin vain määräaikainen hanke. Se on uusi pysyvä toimintatapa, Niko Silvan korostaa.
Hän kertoo, että kyse on ensisijaisesti Luken perustamisen aikaan alkaneesta toimipaikkarakenteen uudistamisesta ja sen vaatimista toiminnanmuutoksista.
Vuoden 2015 alussa toimintansa aloittanut Luonnonvarakeskus muodostettiin Metsäntutkimuslaitoksesta, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta,  MTT ja RKTL Metsäntutkimuslaitos Metlan, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta sekä Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta.

Poimintoja tarjonnasta

vesistövaikutus- ja kasvihuonekaasuselvityksiä
rahkasammalbiomassan ja turvetuotannon soveltuvuusanalyyseja
maaperän kantavuusmittauksia metsäkoneille
asiantuntija-apua pakurin ja koivunkantosienen viljelyyn
siementen, juurten ja muun solukon elävyysmäärityksiä
raaka-aineen tai tuotteen antibakteeristen ominaisuuksien tutkimista
koulutusta metsän hoitamisesta, terveydestä ja lannoittamisesta
toiminnan yhteiskehittämistä usean yrityksen työpajoissa
laboratorio- ja laitepalveluita, kenttäkoealueita ja työtilaa Parkanon Luken tiloissa

Lisätietoja: www.luke.fi/palvelut/metsatoimiala/palvelut-pirkanmaa/.