Kuru–Parkano-tien korjaus alkoi jo

 

Kurun ja Parkanon välisen maantien korjaustyöt ovat käynnistyneet tällä viikolla reunapalteen poistolla. Liikenteeseen tietyö vaikuttaa tuntuvammin viikon 21 alusta, jolloin alkaa sekoitusjyrsintä. Päällystettävä tieosuus on 43 kilometriä ja siitä noin 20 kilometrillä parannetaan myös tien rakennetta sekoitusjyrsimällä nykyistä rakennetta ja lisäämällä paikoin mursketta tien kantavaan kerrokseen.
Jyrsintää edeltävänä oheistyönä tien rungosta poistetaan maakiviä ja parannetaan kuivatusta.
Parantamistyön laajuuden vuoksi tiellä voi samanaikaisesti olla useita toimijoita, ja liikenne voi pysähdellä useammassa tien eri kohdassa. Tienkäyttäjien kannattaa varautua pysähdyksiin ja alennettuihin nopeusrajoituksiin. Urakassa on myös käytössä saattoauto, joka ohjaa liikenteen turvallisesti työmaan ohi.
Varsinaiset päällystystyöt pääsevät käyntiin toukokuun lopussa ja valmista on arvioidaan tulevan heinäkuun loppuun mennessä. Urakoitsijana toimii Lemminkäinen Infra Oy.
Maantie 332:n kunnostus Kurun ja Parkanon välillä on päällystysmäärältään Pirkanmaan 2010-luvun suurin yksittäinen päällystyskohde. Työt tehdään kokonaisuudessaan hallituksen myöntämällä liikenneväylien korjausvelkarahoituksella.