Karvian kunnanvaltuusto sai rouva puheenjohtajan

Kunnanhallituksen puheenjohtajaksi ensimmäiseksi kahdeksi vuodeksi valittiin Voitto Raita-aho (sd). Hallitukseen pääsivät varapuheenjohtajana Kaija Kangas (kesk) ja lisäksi Joni Vainionpää (kesk), Tomi Ylilammi (kesk), Mari Ervelä (kesk), Veijo Kaskimäki (ps), Tarja Hietikko (ps), Tiina Järvinen (sd) sekä Jaakko Hietaluoma (kok).

Lautakuntien vetovastuista viisi tuli keskustalle, yksi kokoomukselle ja yksi perussuomalaisille. Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vetäjäksi valittiin Mari Ervelä (kesk), tarkastuslautakunnan Paavo Tuuliniemi (kesk), kasvatus- ja opetuslautakunnan Jonna Haavisto (kesk), teknisen lautakunnan Jyrki Koivumäki (kok), elinvoimalautakunnan Sami Laitila (kesk), vapaa-ajanlautakunnan Väinö Hautaluoma (ps) ja keskusvaalilautakunnan Seppo Jokela (kesk).

Lisää henkilövalinnoista torstain Ylä-Satakunnasta.