Parkanon Perussuomalaiset ry:n pesänselvitys ei suju sovussa

Pesäeron tekeminen Parkanon perussuomalaisten ja joukosta eronneiden sinisten välillä ei näytä käyvän helposti. Puolueeseen jääneet pitivät 4. joulukuuta kaupungintalossa Parkanon Perussuomalaiset ry:n syyskokouksen, jossa he valitsivat keskuudestaan uuden hallituksen. Sinisiin siirtyneet puolestaan ovat kutsuneet koolle 27. joulukuuta saman yhdistyksen vuosikokouksen, jonka on määrä päättää “osaston lakkauttamisesta”.
Jälkimmäinen kokous on kutsuttu koolle Reijo Ojennuksen kotiin. Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Jari Sammatti ihmettelee puolueesta eronneen Ojennuksen toimintaa.

“Vain puolueen jäsen voi olla yhdistyksen jäsen”
– Parkanon Perussuomalaiset ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen jäsenen pitää olla puolueemme jäsen. En muutenkaan ymmärrä, että Reijo haluaa vielä toimia puolueessa, josta on eronnut, Sammatti sanoo.
Joulukuun alussa pidetty syyskokous valitsi Sammatin yhdistyksen puheenjohtajaksi. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Matti Yläinen, Mika Siro, Janne Heinonen ja Liisa Kallioniemi.
– Marraskuussa hallituksen kokous 19.11. totesi edellisen hallituksen eronneeksi puolueesta lähdön takia, Jari Sammatti kertoo.
Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen toimikausi on kalenterivuosi, eli nyt valitun hallituksen toimikausi alkaisi vasta tammikuun alusta.
Reijo Ojennus katsoo, ettei 4.12. pidetty syyskokous ollut sääntöjen mukaisesti hallituksen koolle kutsuma, koska hänelle puheenjohtajana ei siitä tiedotettu.
– Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja ja hallitus kutsuu koolle syys- ja vuosikokouksen, hän sanoo.
Sammatin mukaan koolle kutsumisesta päätti hallitus 19. marraskuuta. Puolueesta eronneille ei kutsua lähetetty.
Ojennuksen hallitus taas oli kokoontunut 4.11. ja päättänyt silloin vuosikokouksen pitämisestä.
– Kokous pidettiin samaan aikaan, kun olimme Yläisen Matin kanssa piirikokouksessa Lempäälässä, Jari Sammatti sanoo.

“Erosin puolueesta, en osastosta”
Ojennus katsoo olevansa edelleen Parkanon Perussuomalaiset ry:n jäsen, hallituksen jäsen ja puheenjohtaja.
– Olen eronnut puolueesta, mutta en osastosta. Yhdistyslain mukaan ei puolue voi erottaa yhdistyksestä ketään, vaan joko yhdistys erottaa tai eroamme itse. Näin ovat laki-ihmiset tätä asiaa minulle selvittäneet.
Reijo Ojennus tähdentää, että hänen hallituksensa on vastuussa tileistä ja muista tapahtumista, kunnes vuosikokous on myöntänyt sille vastuuvapauden.

Lue lisää 28.12. Ylä-Satakunnasta