Käräjäoikeus pani Leppäkosken optiot jäihin

Leppäkosken Sähkö ei voi toistaiseksi ottaa käyttöön johdon kannustinjärjestelmää, josta ylimääräinen yhtiökokous päätti 5. joulukuuta. Pirkanmaan käräjäoikeus antoi Gerako IS Oy:n hakemuksesta väliaikaisen turvaamispäätöksen, jossa se kieltää Leppäkosken Sähköä panemasta toimeen johtoryhmän ja hallituksen kannustinohjelman optiojärjestelyjä ja ilmaisosakkeiden antamista.
Tämä ei ennakoi sitä, millaisen ratkaisun käräjäoikeus tulee aikanaan tekemään tutkittuaan asian.
– Väliaikaiseen turvaamispäätökseen riittää hakijan uskottavana pidettävä väite siitä, että hakijan omaisuus tai muu oikeus voi vaarantua, käräjätuomari Riikka Meroma Pirkanmaan käräjäoikeudesta sanoo.
Väliaikaisen päätöksen jälkeen kantajan eli tässä Gerakon tulee antaa asia tiedoksi ja asettaa ulosoton mahdollisesti määräämä vakuus. Vastapuolella eli Leppäkosken Sähköllä on oikeus antaa lausumansa asiasta. Sen jälkeen oikeus päättää, määrätäänkö turvaamistoimi lopullisesti vai ei.
Turvaamispäätöksen hakemisen lisäksi Gerako IS on nostanut Pirkanmaan käräjäoikeudessa kanteen, joka koskee Leppäkosken Sähkön ylimääräisen yhtiökokouksen kulkua.
Gerakon toimitusjohtaja Seppo Järvi oli ylimääräisen yhtiökokouksen toinen pöytäkirjantarkastaja. Hän jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.