Oppilaskunta ideoi ja käy arvokeskustelua

Keskustan koulun oppilaskunnan puheenjohtaja on Joakim Majuri ja sihteeri Elias Piilola.

Keskustan koulun oppilaskunnassa ovat vetovastuussa kuudesluokkalaiset Joakim Majuri ja Elias Piilola. Parivaljakko huolehtii, että kokoukset sujuvat asialistan mukaisessa järjestyksessä ja että jokainen saa halutessaan äänensä kuuluviin.
Puheenjohtajan nuijaa pitelevä Majuri sanoo, että oppilaskuntatyö on mielekäs tapa päästä vaikuttamaan koulun asioihin. Oppilaskunnan pääasiallinen tehtävä on ideoida ohjelmaa ja tekemistä koulun juhliin ja tapahtumiin.
– Syksyllä suunnittelimme kodin ja koulun päivän järjestelyt. Jakauduimme ryhmiin ideoimaan pelejä ja leikkejä. Jokaisen ryhmän piti esittää paperilla omat ehdotuksensa, joista valittiin sopivimmat, Joakim Majuri kertoo.
Oppilaskunta huolehti myös muun muassa nuorisovaalien järjestämisestä presidentinvaalien yhteydessä.
– Kolme oppilaskunnan jäsentä toimi vaalitoimitsijoina. Se oli uusi ja mielenkiintoinen kokemus, Elias Piilola sanoo.

Jälki-istuntoa
kiusaajille

Oppilaskunnassa on noin 25 jäsentä, mikä tarkoittaa edustajaa jokaisesta koulun luokasta.
Kokouksissa noudatetaan normaaleja kokouskäytäntöjä. Puheenjohtaja avaa kokouksen ja jakaa puheenvuorot. Sihteerin tehtävänä on kirjata ylös läsnäolijat ja päätökset.
Elias Piilolan mukaan sihteerin tehtävien hoitaminen ei ole vaikeaa. Hän arvelee, että kokouskäytäntöjen opettelemisesta voi olla hyötyä tulevaisuutta ajatellen.
Pojat kertovat, että kokouksissa on käsitelty myös koulukiusaamista. Aiheesta keskusteltiin yhdessä, ja jokainen sai kertoa omista kokemuksistaan. Sen jälkeen pohdittiin, mitä koulussa voitaisiin tehdä kiusaamisen ehkäisemiseksi.
– Jälki-istuntoa ehdotettiin ensisijaiseksi rangaistukseksi, Joakim Majuri kertoo.
Oppilaskuntatoimintaa ohjaavan opettajan Mari Aution mukaan koulukiusaamisasia nousi esille, kun oppilaskunnassa puitiin uuden koulukampuksen yhteisiä arvoja.
Oppilaat keskustelivat opettajien valitsemista arvoista, jotka ovat luottamus, vastuullisuus, avoimuus, yhteisöllisyys ja kunnioitus.
– Oppilaat kiteyttivät kunnioituksen tarkoittavan sitä, ettei kiroilla ja haukuta ketään.

Kokous joka
kuukausi

Kokousten keskusteluaiheet ja tehtävänannot tulevat useimmiten aikuisilta, mutta välillä nousee esille myös oppilaiden omia aloitteita.
Keskustan koulun eli 1–6-luokkalaisten oppilaskunta on toiminut kolme lukuvuotta. Toiminta käynnistettiin uuden opetussuunnitelman myötä.
– Kokoonnumme kerran kuukaudessa, ja toiminta on saatu mukavasti vauhtiin. Toiveissa on, että uudessa koulussa saamme paremmat tilat kokoontua. Toistaiseksi ongelmana on ollut löytää vapaata tilaa suhteellisen isolle porukalla koulupäivän aikana, Autio sanoo.
Hänen mukaansa oppilaskunta kokoontuu seuraavan kerran helmikuussa, jolloin käsitellään terveydenhoitajan antamaa aihetta.
Mari Aution työparina oppilaskuntatyössä on opettaja Laura Mäkitalo, ja oppilaskunnan tiedotusvastaavana työskentelee vielä tämän lukuvuoden loppuun asti kuudesluokkalainen Teemu Silvan.
Ensi syksynä vetovastuuseen astuvat uudet kuudesluokkalaiset.