Pilottihanke tarjoaa matalan kynnyksen psykoterapiaa

Psykiatrian polikinikan palvelukoordinaattori Tiina Herrala, Kolmostien Terveyden johtava lääkäri Lasse Korpi ja Psykoterapiakeskus Vastaamon toimitusjohtaja Ville Tapio.

Parkanolaiset ja kihniöläiset pääsevät entistä helpommin psykoterapiaan, sillä Kolmostien Terveys ja Psykoterapiakeskus Vastaamo ovat käynnistäneet pilottihankkeen, joka tarjoaa matalan kynnyksen lyhytterapiaa mielenterveyden häiriöihin.
Kolmostien Terveyden johtava lääkäri Lasse Korpi sanoo, että tavoitteena on madaltaa kynnystä hakeutua psykoterapiapalveluiden piiriin. Samalla hanke kartoittaa sitä, kuinka paljon hoitomuoto säästää euroja muulta terveydenhuollolta.
Korpi muistuttaa, että mielenterveys järkkyy noin joka toisella suomalaisella jossain elämänvaiheessa. Yleisimpiä syitä ovat masennus ja ahdistus sekä ongelmat ihmissuhteissa, työssä tai opiskelussa.

Terapiasta tuli
lähipalvelua

Psykoterapiapalveluiden kysynnän kasvu on tuttua myös Parkanossa.
– Yhteistyö Vastaamon kanssa antaa uusia työkaluja ohjata potilas nopeasti hoidon piiriin. Tähän asti psykoterapiaan pääsy on vaatinut lääkärikäyntien lisäksi Kelan kuntoutuspäätöksen hakemista, Korpi sanoo.
Pilottihanke kestää vuoden 2018 loppuun asti.
Palvelukoordinaattori Tiina Herralan mukaan uudistus parantaa merkittävästi paikallisia mielenterveyspalveluita.
– Käytännössä se tarkoittaa, että psykoterapiaa on tarjolla täällä Parkanossa, kun palvelua saadakseen piti aikaisemmin useimmiten lähteä Tampereelle tai Seinäjoelle. Käytössä on nyt useampi terapeutti omalla paikkakunnalla.
Kyseessä on julkinen palvelu, ja kymmenen käyntikerran lyhytterapiahoito on asiakkaalle maksuton.
Matalan kynnyksen psykoterapiapalveluiden piiriin pääsee terveyskeskuksen lääkärin tai hoitajan vastaanoton, neuvolan, kouluterveydenhuollon, perheneuvolan tai psykiatrisen poliklinikan kautta.
Vastaanotolle voi hakeutua myös verkossa tehtävän elämänlaatumittarin kautta. Linkki löytyy Kolmostien Terveyden etusivulta. Sen täytettyään asiakas voi hakea lyhytpsykoterapiaan tai lähettää palveluohjauspyynnön.
Psykoterapeutin vastaanotto on joko Parkanon terveyskeskuksessa tai verkon välityksellä videovastaanotolla. Psykoterapiakeskus Vastaamo on Suomen suurin alan palveluntuottaja, ja Parkanosta voi käydä vastaanotolla myös yrityksen Tampereen toimipisteessä.

Yksi sijoitettu euro
tuo 4 euron säästön

Vastaamon toimitusjohtajan Ville Tapion mukaan Parkanon pilottihankkeella pyritään osoittamaan, että matalan kynnyksen psykoterapialla saavutetaan säästöjä ja se on yksi merkittävä keino tehostaa sote-palveluita.
Palvelun toimivuutta mitataan muun muassa elämänlaatumittarilla. Hoitojakson aikana seurataan, mitä hyötyä psykoterapiasta on ja mitä asioita on pystytty parantamaan.
Ville Tapio muistuttaa, että psykoterapian kustannushyöty on osoitettu useissa tutkimuksissa ja hoitomuoto on sisällytetty masennuksen käypä hoito -suosituksiin.
– WHO:n mukaan mielenterveyteen sijoitettu euro tuo 4 euroa säästöä terveysmenoissa. Lyhytterapia on todettu toimivaksi hoitomuodoksi masennuksen hoidossa. Siksi on häkellyttävää, että nykyisin vain 10 prosenttia masennuksen takia eläkepäätöksen saaneista on saanut psykoterapiaa.
Tiina Herrala toteaa, että käytännön kokemus on osoittanut ongelmien helpottuvan, kun keskitytään yhteen asiaan kerralla. Lyhytterapia on toimiva hoito varsinkin, jos mielenterveyttä horjuttaviin ongelmiin puututaan varhaisessa vaiheessa. Nopea pääsy matalan kynnyksen palvelun piiriin on juuri siksi merkittävä uudistus.
Palvelun tarpeesta Parkanossa jotain kertoo se, että Psykoterapiakeskus Vastaamon verkkopalvelua on ennen hankkeen käynnistymistä käyttänyt noin 800 parkanolaista. Kiinnostusta palveluita kohtaan on siis olemassa.