Iltaruskolle tunnustus laadukkaasta hoitotyöstä

Palkittu Iltaruskon henkilökunta iloitsee yhdessä asukkaiden kanssa.

Karvian Iltaruskon palvelukeskus ja Anna-koti on palkittu laadukkaana vanhustenhoidon työyhteisönä.
La Carita -säätiö palkitsi Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin valtakunnallisilla opintopäivillä kaksi suomenkielistä ja yhden ruotsinkielisen työyhteisön laadukkaasta ja innovatiivisesta vanhustenhoidosta.
Iltaruskon lisäksi palkinnon saivat Turun kaupungin kotiutustiimi ja Vöyrin kunnan tehostetun palveluasumisen Solängen.
Karvian Iltaruskon palvelukeskus on ikäihmisten asumisen yksikkö, jonka pihapiirissä on ikäihmisten tuetun asumisen Anna-koti.
Palkitsemisperusteissa todetaan, että työntekijät ovat sitoutuneita ja heidän erilaiset vahvuudet on huomioitu. Asukkaiden viriketoiminnasta vastaavat nimetyt työntekijät. Virikkeitä tarjotaan esimerkiksi näytelmien ja hyötykasvien hoidon muodossa. Hoitajien aloitteesta kunnan liikuntaohjaajan palveluja on saatu myös vanhuksille. Hoitajille on tärkeää, että kaikki asukkaat huomioidaan ja että heille voi tuottaa mielihyvän tunteita.
Työhyvinvointia tukee osittainen autonominen työvuorosuunnittelu ja keskinäinen joustavuus. Esimies on tasapuolinen ja kannustava.
Tunnustusta annettaessa yhtenä palkintokriteerinä oli uudenlaisen toiminnan luominen rikastuttamaan arkea.
Palkituissa organisaatioissa vanhustenhoitoa on kehitetty muuttamalla toimintatapoja, uudistamalla ajattelua ja panostamalla vanhusten hyvään hoitoon sekä henkilökunnan jaksamiseen.