Kihniön senioreille rollaattorireitti

Senioreille rakennetaan tämän vuoden aikana ”rollaattorireitti” niin kutsutulle Esson tontille, joka sijaitsee Kihniöntien ja Kivinevantien kulmauksessa lähellä terveyskeskusta.
Rollaattorireitin rakentamisen jälkeen aluetta kehitetään jatkossa mahdollisuuksien mukaan. Asia käsiteltiin teknisen lautakunnan kokouksessa.
Kunnan talousarvioon on varattu tälle vuodelle 20 000 euron määräraha senioreiden esteettömän maastoliikuntareitin rakentamiseksi.

Alueesta kaikkia
kuntalaisia aktivoiva

Kunnan omistama alue on pinta-alaltaan noin 7 100 neliömetriä.
Niin kutsutun senioripuiston rakentaminen on ollut vireillä vuodesta 2017.
Seniorit pääsevät liikkumaan alueella apuvälineillä, kuten rollaattorilla ja pyörätuolilla. Esteettömien kulkuväylien on oltava tasaiset, riittävän leveät ja kaltevuudeltaan kohtuulliset. Käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi alueen on oltava koneellisesti kunnossa pidettävissä ympäri vuoden.
Alueelle tulee myös valaistus, jotta ympärivuotinen käyttö on mahdollista. Käytävien varrelle sijoitetaan penkkejä levähtämistä varten.