Kihniön onni, että palomiehiä löytyy

Petteri Wiinamäki, Anna Mantila, Juha Luomalahti, Raine Jokioja ja Juha Koivistoinen.

 

Pirkanmaan pelastuslaitoksen uusien vuoden 2017 toimintatilastojen mukaan Kihniössä oli viime vuonna 32 pelastustoimen tehtävää. Luku on kuitenkin osatotuus kihniöläisten toimenpidepalkkaisten palomiesten tehtävämäärästä.
Kun otetaan huomioon naapuripaikkakuntiin suuntautuneet hälytykset, nousee kihniöläisten viime vuoden luku 59:een. Kotikunnan ulkopuoliset pelastustoimen tehtävät vievät palomiehiä Parkanoon, Virroille, Ylöjärven Kuruun, Kurikan Jalasjärvelle ja Seinäjoen Peräseinäjoelle.
Tavallisimpia pelastustehtäviä tällä alueella ovat liikenneonnettomuudet, rakennus- ja maastopalot sekä automaattisten paloilmoittimien tarkistamiset. Kaikista yleisin tehtävätyyppi on kuitenkin ensivaste, joihin lähetetään aina lähin mahdollinen pelastustoimen yksikkö.
Tällöin potilas on hätätilapotilas, joka tarvitsee esimerkiksi elvytystä tai on saanut aivohalvauksen. Kyseisten potilaiden kuljetuksesta sairaalaan vastaa yleensä ambulanssi.
Ainakaan vielä vuosi sitten voimaan tullut Kihniössä sijaitsevan ambulanssin päivystysaikojen puolitus ei näy ensivasteiden määrässä. Toimenpidepalkkaisilla palomiehillä oli vuonna 2017 yhteensä 16 ensivastetehtävää eli tasan saman verran kuin vuonna 2016.
– Sellainen kokemus kyllä on, että ambulanssia pitää odottaa ensivastetehtävissä kauemmin, kertoo Juha Luomalahti.
Lisäksi yhden vuoden perusteella ei vielä voi tehdä suuria johtopäätöksiä. Vuodet 2015–2017 ovat nimittäin olleet kihniöläispalomiehille tehtävämäärien valossa hieman edellisiä rauhallisempia. Vuosina 2010–2014 tehtäviä oli yli 100 per vuosi.
Ensi vuonna lukemat voivat olla hyvin erilaiset. Kun vuoden 2017 tammikuussa kihniöläisillä oli 1 pelastustehtävä, kohosi lukema tämän vuoden vastaavana aikana 11 tehtävään.

Uusille jäsenille
tilaa

Kihniön toimenpidepalkkaisten palomiesten taustajärjestö on Kihniön VPK, jossa toimii tällä hetkellä mies- ja naisosasto. Miesosastoon kuuluu noin 30 jäsentä, joista noin 25:llä on henkilökohtainen pelastuslaitoksen työsopimus.
Naisosastossa on kymmenisen jäsentä. Omien harjoitusten ja etsintätehtävien lisäksi osastolla on muonitussopimus Pirkanmaan pelastuslaitoksen kanssa. Isompien hälytysten aikana naisosasto huolehtii pelastajien riittävästä evästyksestä.
VPK:n toiveissa on perustaa sekä veteraani- että nuoriso-osasto. Muutenkin uudet jäsenet mies- ja naisosastoon olisivat tervetulleita.
– Arkipäivisin on vähiten tehtäviä, mutta lähtövahvuudet ovat silloin pieniä senkin takia, että monet käyvät töissä toisella paikkakunnalla, Raine Jokioja toteaa.
VPK:ssa pitkään mukana olleet kertovat harrastuksen ja siinä toimivan porukan olevan hyvähenkistä. Samalla on oppinut muunkin elämän kannalta hyödyllisiä taitoja. Tärkeintä on silti halu auttaa.
– On Kihniön kunnan onni, että täältä on aina löytynyt omaa porukkaa pelastustehtäviin. Kaikissa pienissä kunnissa tilanne ei ole sama, pohtii Petteri Wiinamäki.

VPK:n toiminnasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä palokuntalaisiin. Myös sivustolta palokuntaan.fi löytyy tietoa.