Tuomiokapituli esittää seurakuntien yhdistymistä

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli esittää Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kihniön ja Parkanon seurakuntien liittymistä Ylöjärven seurakuntaan. Hiippakunnan tuomiokapituli teki esityksensä eilen keskiviikkona.
Seurakuntien yhteistyöselvitystä keväästä 2017 saakka tehnyt rovasti Matti Piispanen on neuvotteluprosessin ja taustaselvitysten pohjalta päätynyt esittämään, että Hämeenkyrön, Ikaalisen, Kihniön ja Parkanon seurakunnat liitettäisiin Ylöjärven seurakuntaan. Tampereen tuomiokapituli pitää selvitysmiehen perusteluja oikeina ja tarkoituksenmukaisina sekä katsoo, että esitetty malli on perusteltu.
Selvityksen mukaan liitos turvaa parhaat edellytykset paikalliselle omaleimaiselle seurakuntaelämälle kullakin paikkakunnalla.
Seurakuntien taloudellinen tilanne on heikentynyt, eivätkä ne tule pitkällä tähtäyksellä selviämään yksin. Selvityksen mukaan yhdistyminen tuo merkittäviä säästöjä. Yhdistymisen ansiosta säästöt on mahdollista kohdentaa seurakunnan perustoiminnan turvaamiseen ja kehittämiseen.
Kunkin seurakunnan kirkkovaltuusto tekee nyt päätöksen siitä, lähteekö seurakunta mukaan selvityksen mukaiseen liitokseen. Seurakunnissa kirkkoneuvostot kokoontuvat 6. maaliskuuta ja kirkkovaltuustot 14. maaliskuuta. Niiden päätösten pohjalta kapituli lähettää asian 21. maaliskuuta istunnosta käsiteltäväksi kirkkohallitukseen.
Kirkkohallituksen ratkaisu on odotettavissa 24. huhtikuuta.
Jos uusi seurakuntarakenne tulee voimaan, mahdollisten kappeliseurakuntien ja seurakuntapiirien perustamisesta tai lakkauttamisesta päättää uusi vaaleilla valittu Ylöjärven kirkkovaltuusto.

Parkanossa järjestetään ensi sunnuntaina 18.2. keskustelutilaisuus seurakuntaliitoksesta jumalanpalveluksen jälkeen kirkossa kello 11.