Itsenäisellä seurakunnalla on selkeä kannatus

Parkanon seurakunnan kirkkoneuvosto päätti äänin 5–1 esittää kirkkovaltuustolle, että Parkanon seurakunta jatkaa itsenäisenä seurakuntana eikä liity Ylöjärven seurakuntaan.
Kirkkovaltuusto päättää asiasta keskiviikkona 14. maaliskuuta.
Ylä-Satakunnan kyselyssä kirkkoneuvoston päätöksen taakse asettuu selkeä enemmistö valtuutetuista.
Kirkkoneuvoston tiistai-illan kokouksessa Tampereen tuomiokapitulin liitosesitystä kannatti vain kirkkoherra Liisa Myyryläinen. Vastaan äänestivät Helena Ojennus, Virpi Uusi-Luomalahti, Marianna Kuusikko, Pertti Runsas ja Reijo Lempinen. Hannu Valli ei ollut paikalla kokouksessa.
Myyryläisen mukaan hänen linjansa on ollut johdonmukainen.
– Olen ollut selvitystyössä aloitteellinen yhdessä talouspäällikkö Elina Silomäen kanssa, ja hankkeen perustelut vahvistuivat prosessin aikana. Liitoksen puolesta puhuvat muun muassa hallinnolliset ja henkilöstömenojen säästöt. Taustalla on seurakunnan jäsenkato, joka etenee kiihtyvää tahtia. Meillä on omaleimainen ja vahva seurakunta, jolla olisi annettavaa isommallekin yhteisölle, Myyryläinen muistuttaa.
– Neuvoston päätöstä en voi kuitenkaan moittia. Sen tekivät järkevät ihmiset, jotka suhtautuvat tehtäväänsä vakavasti. Tämä on normaalia edustuksellista hallintoa, ja nyt alamme pohtia yhdessä, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Liitos siintää tulevaisuudessa

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Saara Kautto myöntää, että väki vähenee seurakunnassa uhkaavaan tahtiin, ja seurakuntaliitos on ajankohtainen tulevaisuudessa.
Tällä hetkellä Kautto on itsenäisen seurakunnan kannalla.
– Selvitystyö oli hyvä ja kattava, ja haasteet ovat todellisia. Seurakunta on kuitenkin vireä, ja vapaaehtoisten rooli on tärkeä, tulevina vuosina kultaakin kalliimpaa.
Kautto toivoo, että seuraavaa liitoshanketta tehdään maltillisemmalla aikataululla.

Itsenäisyydestä haluavat pitää kiinni ainakin toistaiseksi myös Armi Sivula ja Katriina Viinamäki. Heidän mielestään liitos on iso askel, ja sille pitää antaa enemmän aikaa.
– Liitoskysymykseen palataan vielä, mutta pieneksi seurakunnaksi Parkano on vireä ja monipuolinen. Hyvät palvelut ovat saaneet lapset ja nuoret liikkeelle, ja se voi hillitä tulevien vuosien jäsenkatoa, Viinamäki muistuttaa.
– Itsenäisyys on vielä nyt turvallisin vaihtoehto, eikä liitosesityskään huono ole, mutta isojen muutosten kanssa pitää edetä varovaisesti.
Erkki Piilola on tässä vaiheessa oman seurakunnan kannalla. Liitospäätöstä varten tarvitaan lisää miettimisaikaa.
Myös Jouko Marttila vastustaa liitosta.
– Jääminen Ylöjärven nurkkakunnaksi ei tietäisi hyvää seurakunnan palveluille. Kuluja saamme alennettua yhteistyöllä Kihniön kanssa, ja yhteisistä viroista voidaan neuvotella muidenkin seurakuntien kanssa.
Virpi Uusi-Luomalahden mukaan kirkkoneuvoston esityksessä kuuluu seurakuntalaisten ääni.
– Liitosta on vieroksuttu seurakuntalaisten yhteydenotoissa. Moni on sanonut, että vankka ja luova seurakunta pärjää itsenäisenä. Sen puolesta puhuvat myös hyväkuntoiset rakennukset ja velattomuus.
Taloudellinen tilanne on tällä hetkellä vakaa myös Jyrki Uotilan mielestä.
– Talous on tasapainossa, eikä korjausvelkaakaan ole. Parkano ei lähtenyt selvitystyöhön pakon sanelemana, ja meillä on ainakin yksi vaalikausi hyvää aikaa miettiä ja katsoa mihin mennään tulevaisuudessa. Liitos ei ole poissuljettu myöhemmin.

Parkanossa on velaton seurakunta

Helena Ojennus on liitosta vastaan.
– Parkanon seurakunnalla ei ole velkaa, ja talous on hyvällä tolalla, Ojennus toteaa.
Hänen mielestään on hyvä, että myös Kihniön, Ikaalisten ja Hämeenkyrön kirkkoneuvostot vastustavat liitosta.
– Parkanon ja Kihniön seurakunnat tekevät jo yhteistyötä. Se on oikea tapa toimia, emmekä tarvitse siihen liitosta.
Reijo Lempinen sanoo, että ajatus vaatii vielä lisää aikaa ja kypsyttelyä.
– En ole automaattisesti liitosta vastaan, sillä siinä on myös monia hyviä puolia. Muutoksia vaaditaan muutaman vuoden sisällä, jotta seurakunta pystyy jatkamaan hyvää toimintaansa, Lempinen sanoo.
Hän toteaa että Parkanon seurakunta on tällä hetkellä vakavarainen, muttei pitemmän päälle pysty jatkamaan itsenäisenä.

Liitos toisi uusia ideoita ja enemmän toimintaa

Matti Yläinen kannattaa liittymistä. Hänen mielestään seurakunnat eivät voi tuudittautua menneisyyteen.
– Liitoksessa käytössä olisi toistemme tietämys, uusia ideoita, enemmän pappeja, seurakuntalaisia ja vapaaehtoisia, Matti Yläinen listaa.
Hänen mukaansa liittyminen toisi säästöjä, joita tarvitaan tärkeimpään tehtävään eli Jumalan sanan levittämiseen.
Aila Sammin mielestä nyt on liitokselle hyvä aika.
– Hattu kourassa on vaikea mennä hakeutumaan liitoksiin siinä vaiheessa, kun rahat on loppu, Aila Sammi sanoo.
Hän suhtautuu luottavaisin mielin vireän seurakuntatoiminnan jatkumiseen.
– En usko, että esimerkiksi lapsi- ja nuorisotyötä rajoitetteisiin.
Myös Lauri Haukkaluoma kannattaa liitosta.
– Kukkarot alkavat olla seurakunnalla aika tyhjät, kun tulot vähenevät. Liitos on jossain vaiheessa joka tapauksessa todennäköinen, Lauri Haukkaluoma sanoo.

Aikataulu on liian nopea

Toini Viinamäki pitää aikataulua liian kireänä.
– Mielestäni ei kannata hötkyillä, vaan katsotaan tilannetta myöhemmin uudelleen, Toini Viinamäki sanoo.
Samoilla linjoilla on Marianna Kuusikko.
– Aikataulu on liian nopea. Seurakunta saa pysyä itsenäisenä, Marianna Kuusikko toteaa.
Myös Pertti Runsas haluaa säilyttää itsenäisen seurakunnan.
– Aika ei ole vielä kypsä näin isoon muutokseen, Pertti Runsas sanoo.
Anneli Humala vastustaa isoja liitoksia.
– Ihmiset eivät tunne toisiaan ja hallinnoimiseen tuhraantuu enemmän aikaa, Anneli Humala sanoo.
Hänen mielestään työtehtäviä voisi tulevaisuudessa myös osa-aikaistaa. Hän etsisi säästöihin myös muita vaihtoehtoja.
Ira Sirkiä vastustaa liitosta.
– En ole ainakaan vielä kuullut tarpeeksi fiksuja argumentteja liittymisen puolesta, Ira Sirkiä sanoo.
Sari Lähteenmäki ei vielä tässä vaiheessa ole yhdistymisen kannalla.
Tellervo Kilkki kertoo kantansa kirkkovaltuuston kokouksessa.

 

Liitokselle kyllä vai ei?
15 kirkkovaltuutettua ei
3 kirkkovaltuutettua kyllä
1 kertoo myöhemmin