Karvian tilinpäätös kääntyi plussalle

Karvian vuoden 2017 tilinpäätöksen loppusumma on 218 915 euroa ylijäämäinen. Isoin muutos tulorahoituksessa tapahtui verotuloissa, jotka kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 7,4 prosentilla.
Verotuloja kertyi 465 000 euroa edellisvuotta enemmän, ja verokertymän loppusumma oli 6,7 miljoonaan euroa.
– Verotulot toteutuivat selkeästi odotettua paremmin. Tulosta paransi myös se, että sosiaali- ja terveysmenot jäivät 150 000 euroa alhaisemmaksi kuin vuoden 2016 toteuma, kunnansihteeri Hanna Vainionpää kertoo.
Säästöjä syntyi myös kasvatus- ja opetustoimen henkilöstömenoissa. Karvia siirtyi viime syksynä yhden koulun malliin, jolloin henkilöstöä vähennettiin yhtenäiskoulun myötä. Muutoksen takia menot olivat 100 000 euroa pienemmät kuin tilikaudella 2016.
Henkilöstökuluja pienensivät myös lomarahanleikkaukset.
Kunnan saamat valtionosuudet tasaantuivat edellisvuoteen verrattuna, jolloin ne vähenivät 370 000 eurolla. Viime vuonna laskua oli enää 78 000 euroa. Valtionosuuksia kunta sai viime vuonna yhteensä 8,2 miljoonaa euroa
Vainionpään mukaan valtionosuuksiin ei tämänhetkisten ennakkotietojen pitäisi enää tulla isoja vähennyksiä.
– Toisaalta sote- ja maakuntauudistuksen suhteen moni asia on vielä avoin, joten tuleviin valtionosuuksiin liittyy vielä paljon epävarmuutta.
Tilinpäätöksen loppusumman kääntymiseen plussalle edellisvuoden 700 000 euron alijäämän sijaan on Vainionpään mukaan vaikuttanut myös se, että kaikki kunnan toimialat toteuttivat tiukkaa talouskuria.
– Palvelutasosta ei ole siitä huolimatta tarvinnut tinkiä. Säästeliäästi elämällä on saatu säilytettyä monipuoliset palvelut, hän muistuttaa.