Luonnonsuojelupiiri palkitsi Arja Pihlajan

Arja Pihlaja sai Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin tämänvuotisen ympäristöpalkinnon.

Ensin hyvät uutiset: Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistyksen (YSY) ja kumppaneiden pitkän sitkeä työ seudun vesien ja soiden puolesta ei ole mennyt hukkaan. Ely-keskus on vihdoin puuttunut luvattomaan turpeennostoon, jota on tehty sen varjolla, että alle 10 hehtaarin ottoon ei vaadittu ympäristölupaa.
YSY:n puheenjohtaja Arja Pihlaja näkee myös alan yritysten keskuudessa merkkejä ryhtiliikkeestä.
– Pitkässä juoksussa ympäristölupahakemuksista tehdyt muistutukset ovat auttaneet. Toiminnan harjoittajat ovat tiedostaneet, että heidän tekemisiään seurataan. Joku kiinnittää huomiota siihen, että turvetuotantoalueiden vesiensuojelurakenteet eivät toimi niin hyvin kuin on annettu ymmärtää.
Tosin se ei välttämättä ole johtanut muuhun kuin siihen, että lupaehtoihin haetaan väljennystä.
Arja Pihlajan työ soiden ja vesien puolesta tunnetaan muuallakin kuin Parkanon seudulla ja Vapon pääkonttorissa. Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri myönsi hänelle tämän vuoden ympäristöpalkintonsa.
Pihlaja on tuonut johdonmukaisesti esiin turpeenoton ympäristölupahakemuksiin sisältyviä epäkohtia ja seikkoja, joissa ympäristönsuojelulain, alueidenkäytön tai vesienhoidon tavoitteet ovat olleet ristiriidassa turpeenoton kanssa. Hyvin perustellut muistutukset ja valitukset ovat menestyneet ja johtaneet ympäristölupien muutoksiin tai hylkäyksiin.
Muun muassa noin luonnonsuojelupiiri perustelee valintaansa. Se kiittelee Arja Pihlajaa myös siitä, että hän on asiantuntemuksellaan avustanut yhdistyksiä ja yksityishenkilöitä lähivesien puolustamisessa.
– Ihmiset ovat verkottuneet ja se on suuri asia. Melkein jokaisella järvellä on jo yhteistoimintaa vesiensuojeluasioissa, Pihlaja iloitsee.

Maakuntauudistus kuohii valvonnan?

Mutta huonojakin uutisia on. Tuleva maakuntauudistus keskittää nyt ely-keskuksissa ja aluehallintovirastoissa olevan ympäristöluvituksen ja -valvonnan yhteen paikkaan, valtion lupa- ja valvontavirastoon Luovaan. Arja Pihlaja pelkää valvonnan kärsivän tässä yhtälössä.
– Elyn valvontaviranomaisella ei tähänkään asti ole ollut resursseja kiertää maastossa valvomassa ympäristölupien noudattamista. Sen viranhaltijoiden asiantuntemus on kuitenkin ollut meille erittäin tärkeää, siihen olemme voineet tukeutua.
Pihlajan mielestä ei ole uskottavaa, jos samat virkamiehet sekä myöntävät ympäristöluvan että antavat asiasta puolueettoman lausunnon.
– Koko juttu on huonosti valmisteltu.
Näyttääkin siltä, etteivät Arja Pihlajan ja kumppanien tehtävät ympäristönsuojelussa ainakaan vähene, päinvastoin. Hän toivoo, että ympäristöarvojen merkitys ymmärrettäisiin Parkanossa nykyistä laajemmin.
– Kunnallakin on ympäristönsuojelutehtävä, mutta viranomaisen on vaikea toimia, jos ei saa poliittista tukea.

Hiekkaranta ja kirkas vesi vain muistoissa

Ensimmäiset luonnonsuojelun aatteet Arja Pihlaja omaksui jo pikkutyttönä partiossa. Tylympi herätys oli, kun hän omakohtaisesti sai kokea ympäristön muutoksia Parkanossa.

– Kun lapset olivat pieniä, kävimme uimassa Vuorijärvellä Isosaaren kärjessä. Siellä oli ihana hiekkaranta. Enää sieltä ei löydä kuin mutaa ja humusta. Myös Mustajärven veden kirkkaus oli ennen elämys, nyt järven luonne on muuttunut.
Tässäkin jutussa on käsitelty paljon turvetuotantoa. Arja Pihlaja huomauttaa, että metsätalous pääsee kovin helpolla, vaikka myös metsien ojitus tuo humusta järviin.
– Odotan kovasti Luonnonvarakeskuksen tulossa olevaa tutkimusta, jossa vertaillaan erilaisten humusten vaikutusta, Arja Pihlaja sanoo.