Ensivastetehtävien määrä on kasvanut

Kihniön toimenpidepalkkaisilla palomiehillä on ollut tänä vuonna jo nyt enemmän ensivastetehtäviä kuin viime vuonna yhteensä. Tähän mennessä he ovat lähteneet 17 ensivastetehtävälle, kun koko vuoden 2017 lukema oli 16 – sama kuin vuonna 2016.
– Tänä vuonna on tullut lähtö B-tehtäviinkin, kun viime vuonna meille tulleet ensivasteet olivat vain A-tehtäviä, kertoo Juha Luomalahti Kihniön VPK:n hälytysosastosta.
A-kiireellisyysluokan tehtäviin lukeutuvat peruselintoimintojen vakava häiriö tai ilmeinen uhka sellaisesta. B-kiireellisyysluokan tehtävissä peruselintoimintojen häiriötä ei voida sulkea pois.
Vuoden 2017 alussa voimaan astunut Kihniössä sijaitsevan ambulanssin päivystysaikojen puolitus on alkanut vaikuttaa toimenpidepalkkaisten palomiesten työmäärään. Luomalahden mukaan ambulanssin aamukahdeksasta iltakahdeksaan sijoittuva päivystys näkyy ensivastetehtävien odotusajoissa. Ensivasteyksikkö ei nimittäin saa kuljettaa potilasta muutoin kuin poikkeustapauksissa.
Ensivastetehtävien määrä voi nousta tänä vuonna huomattavasti, sillä perinteisesti kesäkuukaudet ovat hälytysten kannalta kiireisintä aikaa.