Active-malli etsii työpaikkoja ja työntekijöitä

Pentti Lehtinen, Pekka Luoma, Jari Pihlajamäki ja Johanna Kaitaranta.

Parkanon ja Kihniön yrittäjäyhdistykset ovat käynnistäneet oman Active-toimintamallinsa, jonka tavoitteena on löytää työttömille töitä ja yrityksille työntekijöitä.
Tarve hankkeelle on lähtenyt paikallisten yritysten tarpeesta, ja hankkeen on mahdollistanut Leader-rahoitus.
Työsuunnittelija Johanna Kaitaranta kertoo, että toimintamallin suunnittelu käynnistettiin ja se nimettiin jo viime kesänä, eli hyvissä ajoin ennen hallituksen aktiivimallin ulostuloa.
Hankkeessa on kyse paikallistuntemuksen hyödyntämisestä. Toimintamalli kokoaa paikallista työnantaja- ja työntekijäpankkia, jonka kautta työntekijät ja työnantajat löytävät nopeasti toisensa.
Tarkoitus on kokeilla muitakin toimenpiteitä, kuten lyhytkoulutusta, työkokeilupankkia ja tuettua työkokeilua, joka kohdistetaan erityisesti vaikeasti työllistettäviin nuoriin ja aikuisiin.
Kaitaranta työskenteli aiemmin Parkano–Kihniö yhteispalvelupisteessä, jonka yhteydessä sijaitsee Pirkanmaan TE-toimisto ja Kehitys-Parkki.
Palveluneuvojana Kaitarannalle tulivat tutuksi tilanteet, joissa yrityksillä oli vaikeuksia löytää nopealla aikataululla työntekijöitä työvoimahallinnon kautta.
– Siinä tilanteessa tarvitaan paikallistuntemusta, jota TE-hallinnon byrokratia ei välttämättä tänä päivänä enää tunnista, Kaitaranta toteaa.
Paikallistuntemuksesta hyötyi viime syksynä Voman saha, kun Kaitaranta löysi nopealla aikataululla sahalle uusia työntekijöitä.
Sahanhoitaja Pentti Lehtisen mukaan yhteistyöllä Kaitarannan kanssa löytyi yritykselle seitsemän uutta työntekijää.
Voma Oy:n toimitusjohtaja Pekka Luoma kertoo, että sahalla on ollut ajoittain ongelmia löytää uusia työntekijöitä. Pulaa on varsinkin nuorista osaajista.
– Olemme aloittava yritys Parkanossa. Siksi on tärkeä löytää myös nuoria, joilla on halua oppia alaa ja saada pysyvä työpaikka.
Puuala on Luoman mukaan menettänyt koulutuspaikkoja viime vuosina. Siksi sahurit täytyy kouluttaa työtehtäviinsä sahalla.
– Työntekijältä odotamme vain työhaluja. Eikä haittaa ollenkaan, vaikka taustalla on monipuolista osaamista. Sahalla tarvitaan myös koneenkorjaajia, Luoma muistuttaa.
Voman sahalla työstetään puutavaraa kevythirsimökkejä varten. Sahalla työskentelee tällä hetkellä 16 työntekijää.
Uusien työntekijöiden tarve voi nousta esille taas syksyllä, ja Vomalla suunnitellaan myös toiminnan laajentamista lähitulevaisuudessa.

Työvoiman saatavuus yritysten huolena

Kehitys-Parkin yritysneuvojan Jari Pihlajamäen mukaan yrityksillä on lisääntyvä huoli työvoiman saatavuudesta ja osaamisesta.
Active-hanke on hyvä yhteistyökumppani elinkeinoyhtiölle ja kunnille.
– Ammattitaitoisen työvoiman heikko saatavuus voi olla yritykselle kehityksen este. Työntekijä- ja työnantajapankin avulla voimme reagoida nopeasti ja järjestää tarvittaessa täsmäkoulutusta yritykselle, Pihljamäki sanoo.
Yritysten tiedoista selviää työvoimatarve, ja työntekijäpankin tietoihin tallentuu muun muassa koulutus, koulutustoiveet, erityisosaaminen, työhistoria ja työnhakuammatit. Oman haasteensa toimintatapojen ja menetelmien rakentamiseen tuovat yksityishenkilöiden tietosuojavaatimukset.
Toimintamallista on tarkoitus luoda pysyvä käytäntö yritysten tueksi.
Pihlajamäki sanoo, että paikalliset hankkeet parantavat merkittävästi työpaikkojen ja työttömien kohtaamista.
– Tässä piilee sellainenkin mahdollisuus, että saamme houkuteltua nuoria takaisin synnyinseudulleen. Moni haluaisi palata jo edullisten asuinkustannustenkin takia. Paluun yleisin este on kuitenkin työpaikan löytyminen.
Johanna Kaitaranta muistuttaa, että Active-hanke syventää kuntien, TE-toimiston, Kehitys-Parkin, yrittäjien, nuorten työpajan ja ammatillisen koulutuksen välistä yhteistyötä.
– Hanke ei kilpaile muiden toimijoiden kanssa, vaan on tukena ja apuna.
Hanketta rahoittaa yrittäjäyhdistysten lisäksi Leader-toimintaryhmä Aktiivinen Pohjois-Satakunta.