Pelastuslaitos kielsi avotulen teon koko Pirkanmaalla

Pirkanmaan pelastuslaitos kielsi avotulen teon koko maakunnassa tiistai-iltana. Kielto perustuu pelastuslakiin ja se on voimassa, kunnes pelastuslaitos ilmoittaa kiellon purkamisesta.
Pelastuslaitos perustelee kieltoa poikkeuksellisen kuivalla kelillä. Ilmatieteen laitoksen tuottama metsäpaloindeksi on kohonnut lähes koko maassa arvoon 5,6–6,0. Indeksin maksimiarvo on 6,0. Metsät ovat niin kuivia, että suurpalon mahdollisuuden todennäköisyys on erittäin suuri.
Pelastuslain 6. pykälän mukaan nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa. Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi.
Pelastuslaitos ilmoittaa purkavansa kiellon, kun metsäpaloindeksi laskee alle 5,6:n.