Luke: Karvia-Jalasjärven reviirillä 5-6 sutta

Luonnonvarakeskuksen (Luke) uuden susikanta-arvion mukaan Karvia-Jalasjärven reviirillä elää noin kaksinkertainen määrä susia kuin vuosi sitten. Kun vuonna 2017 reviirillä eli 3 sutta, on lukema nyt 5–6 sutta.
Karvia-Jalasjärven reviiri on kooltaan 1 580 neliökilometriä. Tammi–helmikuun aikana alueella on tehty 31 havaintoa kahdesta sudesta ja 52 havaintoa 3–6 suden muodostamasta laumasta.
DNA-näytteitä reviiriltä on kerätty 12 kappaletta, joista onnistuneita määrityksiä oli 10. Näytteiden perustella reviirillä oli 9 eri susiyksilöä, ja näistä kaksi on ammuttu riistakeskuksen poikkeusluvalla. Sudet ammuttiin 24. helmikuuta ja 26. maaliskuuta. Maaliskuun kaato tapahtui Karvian metsästysseuran maalla.
Yksi reviirin susista on dna-näytteiden perusteella syntyisin Pöytyän reviiriltä ja levittäytynyt sitten Jurvan alueelle.
Kanta-arvio koskee maaliskuun tilannetta, koska kattavin aineisto susikannan määrittelyyn saadaan talviaikaan esimerkiksi jälkihavaintojen avulla, eikä arvioon vaikuta vielä merkittävästi nuorten susien levittäytymisvaellus synnyinseudultaan.
Luken mukaan susikanta edustaa maaliskuussa yleensä metsästyskauden jälkeistä tilannetta, jolloin kannan koko on pienimmillään. Kesällä susien määrä on suurempi, sillä pennut syntyvät huhti–toukokuussa.

Eniten läntisessä Suomessa

Koko maassa on maaliskuussa arviolta 165–190 sutta. Määrä on noin 10 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten.
Kokonaan tai pääasiassa Suomen puolella liikkuvia laumoja on 20. Suomen ja Venäjän välisen rajan molemmin puolin liikkuvia laumoja on 5. Kahden suden asuttamia reviirejä on arvioitu olevan 15, joista kaksi on itärajan molemmin puolin. Kolmen reviirin osalta on jäänyt epävarmaksi, elääkö niillä kaksi vai kolme sutta.
Luke kertoo susikannan painopisteen siirtyneen läntiseen Suomeen. Arvioiden mukaan kannasta 68 prosenttia elää lännessä.
Kanta-arviossa kerrotaan, että läntisessä Suomessa on 108–122, itäisessä Suomessa 52–57 ja poronhoitoalueella 3–5 sutta. Lännessä elävät laumat ovat myös hieman isompia. Niissä on keskimäärin noin 5,1 sutta, kun idän laumoissa elää noin 4,4, sutta.

Lähde: Luken Susikanta Suomessa maaliskuussa 2018 -tutkimus.