Kaikki ylioppilaskokeet näppäillään pian koneella

Hannu Kari ja Tarja Männikkö-Tarsia.

Parkanon lukiossa aloitettiin eilen uusi lukuvuosi, joka jää historiaan viimeistenkin ylioppilaskokeiden siirtyessä sähköisiksi.
Parkanon lukion ja yhteiskoulun rehtori Tarja Männikkö-Tarsia kertoo, että syksyllä abiturientit saavat eteensä ensimmäistä kertaa sähköiset ylioppilaskokeet äidinkielestä, fysiikasta ja kemiasta. Matematiikka sähköistyy oppiaineista viimeisenä ensi keväänä.
Parkanon lukiossa sähköiset kurssikokeet ovat jo hyvinkin tavallisia. Männikkö-Tarsian sekä pedagogisena tieto- ja viestintätekniikan tukihenkilönä toimivan Hannu Karin arvion mukaan kurssikokeista noin puolet suoritetaan tietokoneella. Männikkö-Tarsia muistuttaa, että opiskelijoita täytyy valmentaa sähköisiin kokeisiin, jottei yo-kirjoitus ole ensimmäinen kokemus tietokoneella tehtävästä kokeesta. Nyt opettajien ahkerassa käytössä ovat olleet varsinkin kustantamoiden kieliin tarjoamat sähköiset kokeet.

Ei suuria ongelmia

Karin mukaan sähköinen ylioppilaskoejärjestelmä on melko helppokäyttöinen. Opettelua vaativat lähinnä tehtäviin vastaamisessa käytettävät työkalut.
– Ne ovat apuvälineitä kokeessa. Niitä voi hyödyntää, mutta ne eivät ole pakollisia kaikissa aineissa. Joissakin aineissa täytyy tehdä kuvaaja tai piirtää tai täydentää kuvaa. Silloin pitää osata muutamia perusasioita, Kari selventää.
Työkalujen toimintaa käydään läpi oppiaineiden kursseilla, ja uudet opiskelijat pääsevät perehtymään koeympäristöön jo ensimmäisellä tietotekniikan kurssilla.
Männikkö-Tarsian mukaan neljän sähköisen ylioppilastutkintokerran kokemuksella järjestelmissä tai kokeiden suorittamisessa ei ole ollut merkittäviä ongelmia. Ainoastaan kerran yhden opiskelijan tietokone ei suostunut aukaisemaan ylioppilaskokeen järjestelmää. Silloinkin opiskelija pystyi suorittamaan kokeen varakoneella.
– Mielestäni kokeet ovat sujuneet meillä todella hyvin. Ei ole ollut mitään häikkää. Itse aina seuraan päivän tilastoja, mitä muissa lukioissa on tapahtunut. Ongelmat ovat varmaan suurempia, jos on iso lukio, rehtori pohtii.
Opiskelijoilta sähköiset kokeet ovat kirvoittaneet vain vähän kommentteja. Tiettyjä etuja tietokoneella suoritetusta kokeessa kuitenkin on.
– On helpompaa muokata tekstiä, ja olen huomannut, että kurssikokeet ja ylioppilaskokeet suoritetaan aiempaa nopeammin, Kari kertoo.
Lisäksi sähköisyys on tuonut kokeisiin käytettäväksi aiempaa suuremman määrän aineistoa. Aineisto voi olla myös muussa kuin tekstin tai kuvan muodossa.
– Osa opiskelijoista on sanonut, että on mukavaa, kun kokeessa on videoita, Kari naurahtaa.

Kuuntelut kokeen yhteydessä

Useissa kielissä sähköiseen ylioppilaskokeeseen on siirrytty jo aiemmin, ja samalla kuuntelut ovat tulleet osaksi kuuden tunnin koetta. Aiemmin kirjallinen koe ja kuuntelut suoritettiin eri päivinä. Männikkö-Tarsian mukaan etuna uudessa järjestelyssä on se, että opiskelija pystyy virittäytymään kieleen ensin kirjallisen kokeen avulla ja suorittamaan sitten haluamallaan hetkellä kuunteluosuuden.
– Rehtoripiireissä paljon keskustelua on ollut siitä, miten käy vanhojen tanssien ja penkkareiden aikataulujen, kun kuuntelut jäävät pois. Jotkin kunnat ovat päättäneet pitää ne jo viikkoa aikaisemmin. Vuoden päästä siitä tehdään varmaankin kansallisia päätöksiä, Männikkö-Tarsia miettii.
Myös matematiikan kokeen sähköistyminen on herättänyt keskustelua. Joidenkin mielestä matematiikassa sähköiseen kokeeseen siirrytään liian nopeasti.
– Se johtuu siitä, että koneella kirjoittamista ei välttämättä ole päässyt harjoittelemaan kolmea vuotta. Kaavojen kirjoittaminen on hitaampaa. Tietenkin tehtävätyypitkin voivat muuttua. Voi olla vaikkapa sanallisia tehtäviä tai päättelyä, Kari selventää.
Uudessa matematiikan kokeessa näppäimistöön kuulumattomille merkeille on tekstinkäsittelyohjelmassa omat painikkeet. Halutessaan opiskelija voi myös itse koodata merkit vastaukseensa. Piirtäminen tapahtuu työkaluohjelman avulla, ja valmiin piirroksen voi liittää omaan vastaukseensa. Ohjelmassa on myös käytettävissä laskimia, joista otettuja kuvankaappauksia voi niin ikään liittää osaksi vastausta.

Oskari Rinne