Mittari ranteeseen ja liikkumaan

Varhaiskasvatuksen opettaja Karoliina Mäkipää on innoissaan liikuntahankkeen tuomista aktiivisuussensoreista. Mäkipää tarkastaa Sofia Kiviholman rannekkeen. Taustalla kiipeilemässä Eevi Vesterberg ja Ella Antila Menninkäisestä.

Esikouluryhmä Menninkäinen sai alkuviikosta käyttöönsä aktiivisuussensorit. Rannekkeet mittaavat, kuinka paljon lapsoset liikkuvat päivän aikana. Taustalla on Parkanon ja Ikaalisten kaupunkien varhaiskasvatusten yhteinen hanke, jonka toivotaan lisäävän lasten liikunnallisuutta.
Ensimmäisenä mittauspäivänä ryhmä kävi urheilukentällä. Jokainen lapsi liikkui jo aamupäivän aikana hengästyttävällä tasolla keskimäärin 130 minuuttia, vaikka he palasivat Keskustan koululle linja-autolla.
Mittarit antavat aktiivisuuden lisäksi tietoa siitä, miten hankkeen tavoite toteutuu ja toisaalta, miten liikunnan määrä vaihtelee, esimerkiksi eri vuodenaikojen mukaan.
Lapsia tarkastellaan ryhmänä, mutta ohjaajat pääsevät tutkimaan myös yksittäisen lapsen aktiivisuutta. Myös vanhemmat voivat seurata, miten paljon heidän oma nassikkansa liikkuu.
Varhaiskasvatuksen opettajan Karoliina Mäkipään mielestä on mielenkiintoista nähdä, millaisia eroja lasten välille syntyy.
– Toiset tykkäävät juosta ja toiset taas viihtyvät keinussa. Ulkoilemme eskarissa päivittäin vähintään tunnista puoleentoista tuntiin.

Luvassa muutakin kuin rannekkeita

Parkanon kaupunki on tilannut 30 lapsille tarkoitettua yksinkertaista aktiivisuusmittaria, joita vaihdellaan ryhmältä toiselle. Rannekkeita käytetään vain koulu- tai hoitopäivän aikana.
– Sensorit mittaavat aktiivisuutta. Tulokset ovat suuntaa antavia, sanoo liikuntahankkeen työntekijä Eija Puranen.
Ikaalisten kaupunki hallinnoi Varhaiskasvatuksen hippaa ja humppaa vauvasta vaariin -liikuntahanketta. Hankesuunnitelma on kolmevuotinen, mutta rahoitus myönnetään vuodeksi kerrallaan.
Ensimmäisen vuoden yhteiskustannukset ovat 45 600 euroa, josta 22 500 euroa on saatu valtionavustuksena. Ikaalisiin ja Parkanoon hankitun 60 aktiivisuusrannekkeen osuus on 4 320 euroa ja muiden välinehankintojen 3 000 euroa.
Eija Puranen aloitti työnsä tammikuussa selvittämällä, miten eri päiväkodeissa, ryhmissä ja kaupungeissa liikutaan nyt ja millaiset toimintaympäristöt sekä välineistöt eri paikoissa on.
– Kävin ryhmissä juttelemassa siitä, mitä he toivovat hankkeelta.
Alkukartoituksen perusteella liikunnallisuudessa on eroja eri päiväkotien, ryhmien ja paikkakuntien välillä. Purasen tehtävänä on jakaa tietoa, taitoa ja virikkeitä sekä siirtää hyväksi havaittuja käytäntöjä paikkakunnalta ja päiväkodista toiseen.
Joka ryhmään on hankittu liikuntaa lisäävää perustarpeistoa, kuten hernepusseja, hyppynaruja ja tasapainottelupaloja. Tavoitteena on, että välineet ovat tarjolla koko ajan ja lapsi voi halutessaan valita liikunnallisen leikin.
Tanssinopettajanakin toimiva Eija Puranen työskenteli aiemmin esiopettajana Ikaalisissa.
– Molemmilla paikkakunnilla oli jo ennen hanketta aloitettu liikunnallisen arjen monipuolistaminen. Liike on lisääntynyt päiväkodeissa, hän iloitsee.

Vanhukset liikkumaan lasten kanssa

Keväällä varhaiskasvatuksen työntekijöille järjestettiin aiheesta koulutuspäivä ja toinen on ohjelmassa syksyllä. Lisäksi joka ryhmään on koottu materiaalikansiota, jossa on muun muassa leikkiohjeita ja tietoa lasten motoristen perustaitojen kehittymisestä.
Yhtenä osa-alueena hankkeessa on yhteistyö ikääntyvien kanssa. Puranen kävi kesällä lapsiryhmän kanssa Ikaalisissa palvelutalossa liikkumassa yhdessä vanhusten kanssa. Parkanoon on luvassa vastaavia tempauksia.