Vähemmän ratissa ja enemmän asiakkaan luona

Kolmostien Terveyden suunnitelmat kotihoidon ja siihen liittyvien tukipalvelujen alihankinnasta 9Lives Oy:ltä ovat herättäneet kysymyksiä. Parkanon kaupungille asia on esitelty niin, että tavoitteena parantaa yhtä aikaa sekä palvelun laatua että tehokkuutta Parkanon ja Kihniön sote-alueella.
Liiketoimintajohtaja Timo Palo 9Lives Oy:stä kertoo, että tehokkuutta haetaan muun muassa uutta teknologiaa hyödyntämällä.
– Esimerkiksi reittisuunnittelussa voidaan ottaa käyttöön avusteisia ohjelmia. Nämä ovat meidän varsinaista osaamisalaa, kun olemme toimineet ensihoidon ja kuljetusten parissa. Hyödynnämme meidän oppia liikkuvien palvelujen työnjohdosta ja työvuorosuunnittelusta.
Perimmäinen ajatus Palon mukaan on vähentää sitä aikaa, jonka henkilökunta istuu autossa, koska silloin jää aikaa enemmän asiakkaalle.
– Mitä enemmän hoitaja ehtii olla asiakkaan luona, sitä laadukkaammaksi asiakas yleensä kokee palvelun.

Auton ratista asiakkaan luokse

On olemassa laskelmia siitä, kuinka suuri osuus kotihoidon työajasta kuluu auton ratissa. Timo Palon mukaan ne ovat kuitenkin yleisluontoisia. Muun muassa tätä asiaa on tarkoitus selvittää esiselvityksessä, joka tehdään Parkanossa ja Kihniössä nyt. Asiaa tutkii Nordic Healthcare Group (NHG).
Kilometrit ratissa korostuvat, jos saman asiakkaan kotona piipahtaa useampi työntekijä vaikka parikin kertaa päivässä esimerkiksi viemässä aterioita, avustamassa liikkumisessa, jakamassa lääkkeitä tai tekemässä kodin askareita. 9Lives haluaa siksi selvittää senkin, minkä verran näitä tehtäviä voi yhdistellä.
Timo Palon mukaan ei ole tarkoitus tehdä kodinhoitajista sairaanhoitajia eikä päinvastoin, mutta muutenkin on mahdollista joustaa.
– Jos isossa osassa on kodinhoito, niin asiakkaan luo menee varmasti sen alan ihminen. Jos taas iso osa on terveyden tai sairaanhoitoa, niin silloin paikalle menee sen terveydenhoidon ammattilainen, ja siinä samalla käydessään hän voi hoitaa sellaisiakin asioita, jotka eivät suoranaisesti kuulu hänen alaansa. Sitä kautta toimintaa saadaan ehkä järkevöitettyä.
Sairaanhoitajan töitä ei tietenkään voi tehdä ilman sairaanhoitajan koulutusta. Myös työehtosopimukset määrittelevät aika selvästi, mitä mihinkin ammattiin kuuluu.
– Kun ihmiset pääsevät hoitamaan asiakastaan kokonaisvaltaisemmin, niin se halu tulee pääsääntöisesti henkilökunnan puoleltakin.

Kokemusta Tanskasta, ei vielä Suomesta

Kolmostien Terveyden ja 9Livesin suunnitelmissa mainitaan myös mahdollisuus lisäpalvelujen tuottamiseen. Mitä ne voisivat olla, on tulevan esiselvityksen asioita.
– Mitä asiakkaat kaipaavat ja mikä eniten auttaisi kotona pärjäämistä, Palo sanoo.
Esiselvitys alkaa viikon tai parin kuluttua. Tiedonkeruuseen varataan 4 viikkoa ja tietojen analysointiin toiset 4 viikkoa. Tuloksia voi siis olla saatavissa joulukuun paikkeilla.
9Lives tunnetaan ennen kaikkea ensihoito- ja sairaankuljetusfirmana. Kotihoito on sille uusi aluevaltaus Suomessa, mutta yrityksen pääomistajalla, tanskalaislähtöisellä Falck-konsernilla on siitä paljonkin kokemusta.
– Meidän talon kokemus tulee Pohjoismaista ja erityisesti Tanskasta. Siellä tuotetaan näitä palveluita aika paljon, Timo Palo kertoo.

Palvelusopimus ei muutu

Kolmostien Terveyden toimitusjohtaja Timo Hokkanen korostaa, että mahdollinen alihankinta toteutuessaan tuo käyttöön 9Livesin liikkuvien palvelujen suunnittelutyökaluja ja kotihoidon ohjauksen työkaluja.
– Heillä on selkeä motivaatio kehittää kotihoidon palvelua ja tuoda se osaksi omaa palvelutuotantoaan. Alihankintaosio tarkoittaa, että 9Lives tuottaa palvelusopimuksen mukaiset palvelut. Vaatimukset palvelun laadusta ja kattavuudesta ovat ihan samat kuin Pihlajalinnan ja Parkanon välisessä palvelusopimuksessa.
Jos yhteistyö toteutuu, kotipalvelujen henkilöstö siirtyy entisillä ehdoilla Kolmostien Terveyden palkkalistoilta 9Livesin palvelukseen. Kysymys ei ole ihan pienestä joukosta, sillä palvelujen päivittäinen vahvuus on Hokkasen mukaan Parkanossa 35 henkilöä ja Kihniössä 11. Työsopimussuhteita on jonkin verran enemmän, koska mukana on myös määräaikaisia.