Luvattoman turvetuotannon tutkinta edelleen kesken

Varsinais-Suomen ely-keskus on tehnyt tutkintapyynnön poliisille Pohjois-Satakunnan luvattomista turvetuotantoalueista jo viime vuoden lopulla. Alueista neljä sijaitsee Honkajoella. Lisäksi Karviassa, Kankaanpäässä, Merikarvialla, Jämijärvellä, Siikaisissa on jokaisessa kunnassa yksi tutkinnassa mukana oleva alue.
Komisario Sari Malinen toteaa tutkinnan olevan kesken. Tässä vaiheessa kerrotaan vain paikkakunnat, mutta ei tarkkaa sijaintia eikä sitä, minkä kokoisia alueet ovat.
Malisen mukaan tutkinnassa tehdään tiivistä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Hän toteaa, että asiakokonaisuus sisältää paljon pieniä yksittäisiä tekoja, joiden kokonaisvaikutusta pitää arvioida ympäristön kannalta.
– Elinkeino painottuu voimakkaasti Pohjois-Satakuntaan. Nämä eivät ole ensimmäiset tapaukset, joita tutkitaan.

Tutkintapyyntöjä ehkä tulossa lisää

Varsinais-Suomen ely-keskus aloitti alle 10 hehtaarin turvetuotantoalueita koskevan selvitystyön Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa vuonna 2017. Sen aikana Satakunnasta on löytynyt 10 yli 10 hehtaarin tuotantoaluetta, jolta puuttuu lain edellyttämä ympäristölupa. Ely-keskus on tehnyt poliisille tutkintapyynnön sellaisissa tapauksissa, joissa toiminnan tahallisuudesta on ollut selkeä epäilys.
– Selvitystyö on edelleen kesken. Vielä tämän vuoden puolella katsotaan, onko tarvetta uusille tutkintapyynnöille, kertoo ylitarkastaja Elsi Kauppinen.
Toiminnanharjoittajia on myös kehotettu hakemaan tuotantoalueelleen ympäristölupaa.
Ely-keskus muistuttaa, että luvaton turvetuotanto on ympäristörikos. Rangaistukseksi rikoksesta on useimmiten tuomittu sakkoihin ja lisäksi määrätty menettämään valtiolle rikoksen tuottama taloudellinen hyöty.
Ely-keskus voi myös velvoittaa yrittäjän ennallistamaan tai saattamaan alueen sellaiseen kuntoon, ettei ympäristö pilaannu enää lisää.

 

Pienten turvetuotantoalueiden merkitys on Karvianjoen kannalta suuri

Karvianjoen valuma-alueella on Varsinais-Suomen ely-keskuksen selvityksen mukaan 40 pientä turvetuotantoaluetta. Osa näistä on vanhoja alle 10 hehtaarin alueita, joilta ei vielä toistaiseksi ole vaadittu ympäristölupaa. Osa taas ylittää 10 hehtaarin rajapyykin, mutta lupa puuttuu siitä huolimatta. Ely-keskus on tehnyt viimeksi mainituista poliisille tutkintapyynnön.
Ely-keskus on selvittänyt pienten ympäristöluvattomien ja suurempien ympäristöluvallisten turvetuotantoalueiden vaikutusta Karvianjokeen ja Karvianjoen Koskien Natura-alueeseen. Aluekoordinaattori Tapio van Ooik toteaa, että selvityksen perusteella pienillä tuotantoalueilla tuntuu olevan enemmän puutteita vesistön suojelurakenteissa kuin suuremmilla.
– Oletuksena on, että näillä pienilläkin tuotantoalueilla suojelurakenteet olisivat kunnossa. Pienten juuri alle 10 hehtaarin alueiden yhteisvaikutus on iso, Tapio van Ooik huomauttaa.
Tiistain lehdessä Karvianjoen jokihelmisimpukoita käsitelleessä jutussa oli maininta turvetuotannon vaikutuksista jokeen. Tapio van Ooik totesi, että muun muassa turvetuotannon ja metsäojitusten vuoksi vesistöissä on paljon kiintoaineista, mikä on huono asia pienille simpukoille. Hän viittasi kommentillaan nimenomaan pieniin turvetuotantoalueisiin, joilta ei toistaiseksi vaadita ympäristölupaa.
– Oikein toteutetut laskeutusaltaat, joissa suurin osa lietteestä laskeutuu altaan pohjalle, estävät ravinteiden liiallisen pääsyn vesistöihin.
Ely-keskus on muistuttanut, että luvattomasta turvetuotannosta saattavat kärsiä myös ne yrittäjät, jotka ovat hoitaneet lupa-asiansa. Tilanne on sen mukaan varsin kriittinen esimerkiksi Karvianjoen valuma-alueella. Natura-vesistöalueen yläpuoliselle valuma-alueelle ei välttämättä voida enää myöntää turvetuotantolupia, jos luontoarvoihin on kohdistunut merkittävästi haittaa.

Siirtymäaika päättyy vuonna 2020

Tapio van Ooik kertoo, että ely-keskus on neuvonut turvetuotantoyrittäjiä laittamaan tuotantoalueidensa vesiensuojelurakenteet kuntoon. Pian sitä edellyttää myös laki, sillä syyskuussa vuonna 2020 päättyvän siirtymäajan jälkeen ympäristölupa vaaditaan kaikilta tuotantoalueilta. Poikkeuksena on vain pienimuotoinen kotitarveotto.
Ympäristönsuojelulaki uudistui vuonna 2014, mikä edellyttää ympäristöluvan hakemista myös alle 10 hehtaarin alueille. Siirtymäaika on koskenut ennen lakimuutosta aloitettuja pieniä turvetuotantoalueita. Lupa tarvitaan myös turvetuotantoon liittyvään ojitukseen.
Natura-alueen vaikutusalueella säännöt ovat tarkemmat, siellä pienikin kotitarveotto tai pintarahkasammalen poisto vaatii luonnonsuojelulain mukaisen Natura-ilmoituksen.