Karvian valtuusto päättää joulukuussa matkailuyhtiön perustamisesta

Kunnanvaltuusto päättää joulukuussa siitä, perustetaanko kuntaan oma matkailuyhtiö. Willi Karvia Oy -nimisen yhtiön perustamista esittää kunnanhallitus.
Koska yhtiö tarvitsee alkupääomaa toiminnan käynnistämiseksi, vuoden 2019 talousarvion investointiosaan varataan 10 000 euroa matkailuyhtiön osakepääomaksi. Käyttöpääomaksi varataan 30 000 euroa. Lisäksi varaudutaan 60 000 euron ehdolliseen summaan, joka on sidottu myönteiseen hankepäätökseen. Kehittämishankkeella haetaan tukea työntekijän palkkaamiseen ja markkinointiin.
Perustamalla matkailuyhtiön kunta varautuu muun muassa Kanttin esittävien taiteiden katsomon tarpeisiin ja Geopark-hankkeen toteutumiseen. Kunnassa on panostettu matkailuun, ja puitteet matkailun lisääntymiselle ovat kunnossa.
Matkailuyhtiö keskittyisi matkailun koordinointiin sekä yritysten ja yhdistysten palveluiden markkinointiin matkailijoille, Karvian kehittämiseen matkailukuntana ja matkailijamäärien lisäämiseen.
Kunnassa vierailevien matkailijoiden määrä on lisääntynyt viime vuosina. Esimerkiksi Annen Taidekahvilassa on käynyt kesän 2018 aikana noin 60 000 vierailijaa.
Yhtiön on tarkoitus vuokrata kunnalta Kanttin koulun tilat, esittävien taiteiden katsomo, Jokipirtti, Torron harrastekeskus ja Willelä sekä vuokrata tiloja edelleen asiakkaille. Tavoitteena on tehostaa tilojen markkinointia ja pyrkiä siihen että pidemmällä aikavälillä tilojen käyttökulut voitaisiin kattaa toiminnasta saatavilla tuloilla.