Nuorisovaltuuston mielestä lukio pitää purkaa

Parkanon nuorisovaltuuston jäsenet ovat yhtä mieltä siitä, että nykyinen lukiorakennus tulisi purkaa uuden koulukampuksen valmistuttua.
– Uusi koulukampus on suunniteltu sen mukaan, että lukio ei ole siinä. Tämän lisäksi lukio on terveysriski huonon sisäilmansa vuoksi esimerkiksi astmasta kärsiville, jos se tulee minkäänlaiseen käyttöön, nuorisovaltuusto toteaa lausunnossaan.
Lausunnossa kiinnitetään huomiota myös siihen, että rakennuksen säilyttäminen toisi mahdollista ristikäyttöä koulujen välillä, josta juuri nyt pyritään pääsemään eroon.
Nuorisovaltuusto otti asiaan kantaa, koska Ylä-Satakunnassa sitä haastettiin tekemään kysely lukion purkamisesta.