Yhteinen Aurejärvemme, bl. 31/18

Taloomme asennettiin uusi ovipuhelin. Eilinen yllätys oli, että ensimmäinen ulkopuolinen puhelimen rimpauttaja oli oman paikallislehtemme päätoimittaja, joka toi kassillisen miellyttäviä joululahjoja. Lämpimät kiitokset niistä!

Vaimollani on mökki Aurejärven rannalla. Siksi olemme jäsenenä Yhteinen Aurejärvemme -yhdistyksessä, jonka innokas puuhaihminen on Maikki Herrala. Hän asustaa puolisonsa kanssa myös Aurejärven rannalla ja on saanut järven hyväksi jo paljon hyvää aikaan. Yhdistyksen jäsenet saivat joulukirjeen, jossa on kerrottu hallituksen aikaansaannoksista. Ne ovat sen verran laajoja, että mielestäni on aiheellista, että nämä asiat tulevat laajempaankin tietoisuuteen. Siksi ajattelin julkituoda tuon viestin sisällön tässä:

Joulutervehdys Aureesta

Vuosi on jo lopuillaan. Yhdistys on ponnistellut vesienhoitohankkeitten eteenpäin viemiseksi. Vesienhoito on pitkäjänteistä ja haastavaa työtä eikä hankkeitten läpivienti tapahdu hetkessä. Tarvitaan ymmärrystä vesienhoidon tarpeellisuudesta sekä eri tahojen yhteistyötä, niin asukkaitten ja mökkiläisten kuin maanomistajienkin kesken.

Kuormitus- ja kunnostusselvitykseen kulunut raha ei kuitenkaan ole valunut hukkaan. Metsähallituksen ja Metsäkeskuksen väki on maastokäynneillään tutustunut Aurejärven valuma-alueen kunnostussuunnitelmassa esitettyihin toimenpiteisiin. Metsähallitus on jo päättänyt rakentaa Itä-Aureeseen 6 hehtaarin kosteikon Teeriojan alajuksulle. Metsähallituksen julkaisua metsa.fi -lehteä voi lukea netissä www.metsafi-lehti.fi

Myös Metsäkeskuksella on käytössä luonnonhoitovaroja, joilla rahoitetaan metsänhoitotoimia yksityismetsissä. Metsäkeskus on luvannut lähteä mukaan, jos vain halukkaita metsänomistajia löytyy.

Järvi on aina valuma-alueensa peili, niin Aurejärvikin. Kaikki kunnostustoimet, jotka parantavat valuma-alueen pienempien järvien vesiä, näkyvät luonnollisesti myös Aurejärven tilassa.

Pirkanmaan ELY-keskuksen projekti Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä on yksi Ympäristöministeriön kärkihankkeista. Päätavoitteena on luoda pysyvä organisaatio, Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunta. Perustamiskokous pidettiin 12.12.2018. Tämä on ensimmäinen laatuaan Pirkanmalla. Tähän mennessä 62 eri organisaatiota on nimennyt jäsenensä neuvottelukuntaan. Mukana on Yhteinen Aurejärvemme ry. sekä Aureen kalastuskunta ja kyläseura. Tarkempia tietoja löytyy sivulta ikaalistenreitti.com sekä Yhteinen Aurejärvemme ry:n facebookista.

 

Tuossa oli jo paljon aikaansaatua. Kannattaa vilkaista noita liitteitä. Sivustolla metsä.fi on kuvallinen juttu otsikolla Kosteikolla vähennetään Aurejärven ravinnekuormaa. Se alkaa lauseella: Ylöjärven ja Virtojen rajamaastossa oleva Teerijoki tulvii. Osasyynä on pato, jonka majavat ovat rakentaneet tien läheisyyteen. Patoamista jatketaan tukkimalla laskuojat.

Toinen viittaus oli sivustolle https://ikaalistenreitti.com/   Se kertoo projektista, joka ulottuu kymmenen kunnan alueelle. Kartan mukaan alue kattaa koko seudun, mistä vedet laskevat Kyrösjärveen.  Alueen kartassa on mm. Jyllinjoki, Kovesjoki, Vääräjoki, Sammatinjoki, Kuivasjärvi, Nerkoojärvi, Aurejärvi, Parkanonjärvi,  Jämijärvi, Mahnalanselkä-Kirkkojärvi, siis n. 90 km pitkä ja 50 km leveä alue.

Jäädään siis odottamaan, väheneekö Aurejärven ravinnekuorma näillä toimenpiteillä.

Kohta on vuoden pimein ja lyhin päivä. Näissä merkeissä toivotan lukijoille omasta ja vaimoni puolesta hyvää joulun aikaa.