Osakeyhtiö hoitaa nyt Parkanon puhtaat ja jätevedet

Parkanon Vesi Oy:n toimitusjohtaja Pentti Kangas sanoo, että sade- eli hulevesiä pitää saada kuriin lähivuosina. Nyt niitä menee liikaa jätevedenpuhdistamoon.

Parkanon hanoista on uudenvuodenpäivästä lähtien tullut Parkanon Vesi Oy:n myymää vettä. Sama yhtiö on huolehtinut myös siitä vedestä, jonka kaupunkilaiset ovat laskeneet viemäriin.
Jos tavallinen vedenkäyttäjä ei ole tätä huomannut, niin muutos on sujunut hyvin. Vaihdoksen ei pitäisikään juuri näkyä, sanoo vesiyhtiön toimitusjohtaja Pentti Kangas. Yhtiö esimerkiksi lähtee liikkeelle entisillä taksoilla.
– Lyhyellä aikavälillä ei tule muutoksia, mennään taloudessa niin kuin vanhastaan on menty. Jatko näyttää, mitkä ovat talouden muutostarpeet. Tämän vuoden aikana paljon tulevaisuutta piirretään, Kangas sanoo.
Hän lupaa, että asiakkaille tiedotetaan hyvissä ajoin, jos muutoksia on näköpiirissä. Joka tapauksessa tämän vuoden aikana selviää, onko paineita nostaa hintoja tai jopa varaa niitä laskea.
– Ei hyökätä kiivaasti mihinkään suuntaan vaan pyritään pitämään yhtiö toimivana ja katsomaan, että henkilöstö ja kalusto ovat kunnossa. Sen jälkeen katsomme, mitkä ovat tulevaisuuden näkymät lyhyellä ja vähän pitemmällä tähtäimellä. Yhtiön hallituksen siunaukselle pyritään viemään asioita eteenpäin.
Käynnistysvaiheen tehtäviin kuuluu muun muassa se, että yhtiö laatii vanhan kaluston poistolle omat suunnitelmansa. Se on Kankaan mukaan keskeinen tehtävä, koska vesihuoltoyhtiön pyörittäminen on hyvin pääomavaltaista toimintaa.

Työtä ostetaan ja myydään

Toimitusjohtaja aloitti työnsä 3. joulukuuta. Ensimmäiset viikot ovat kuluneet liiketoiminnan ja henkilöstön siirtoon liittyvien hallinnollisten tehtävien kanssa.
Henkilöstöä siirtyy 4 henkilöä: 2 laitosmiestä, toinen verkoston puolelta ja toinen jätevedenpuhdistamon puolelta, sekä 2 ammattimiestä. He ovat tähän asti tehneet myös muita kuin vesilaitoksen töitä, ja näin on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa.
– Kaupungin kanssa on sovittu, että työpanosta voidaan ostaa ja myydä puolin ja toisin hyvässä yhteistyössä. Sen verran asetelma kuitenkin muuttuu, että yhtiön miehillä vesihuoltoasiat ovat selkeästi ykkösenä. Mitä sen yli jää, myydään työtä ulos kaupungille tai muille tarvitsijoille hinnaston mukaan.
Vesi Oy myös ostaa palveluita tarpeen mukaan, sillä kaikkea ei kannata tehdä omana työnä. Taloushallintokin ostetaan kaupungilta.
– Jo ennen minun aikaani oli sovittu, että kehitysjohtaja Erkki Hirsimäen joukkueelta hankitaan palkkahallinto, vesilaskutus, normaali osto- ja myyntilaskutus sekä kirjanpito. Myös atk-palvelut tukipalveluineen ostetaan kaupungilta.
Kangas toteaa, että tämä ei välttämättä ole ikuinen järjestely, sillä Parkanossa on myös useita yksityisiä yrityksiä, jotka voivat myydä samoja palveluita Vesi Oy:lle.
– Yhtiö luo omaa talouden seurantaa varten pikkutarkan tilikartan. Voi olla, että se on ollut huomattavasti suurpiirteisempi kaupungin organisaatiossa kuin mitä se yhtiössä on.

Hulevedet on saatava kuriin

Parkanon vesi- ja viemäriverkossa on suhteellisen paljon vanhoja putkia. Pentti Kangas arvioi, että putkiston uusimista joudutaan tehostamaan varsinkin viemäripuolella, jossa vaivana ovat vuodot ja sade- eli hulevedet.
Kovilla sateilla niitä menee viemäreihin ja isot vesimäärät haittaavat jätevedenpuhdistamon toimintaa, kun puhdistamon biologinen prosessi häiriintyy.
Joissakin kaupungeissa peritään erityisiä hulevesimaksuja. Kangas arvioi, että ne otetaan Parkanossakin ainakin vakavaan harkintaan.
– Nimenomaan niin päin, että tällainen maksu määrättäisiin, jos kiinteistön omistaja ei tiettyyn määräaikaan mennessä ole erottanut omalta tontiltaan kertyviä hule- ja jätevesiä.
Pentti Kangas huomauttaa, että jos tätä kautta puhdistuskustannukset laskevat, se näkyy asiakkaallekin vesimaksuissa.
– Vesihuoltoyhtiön pitää toimia kannattavasti, mutta sen tehtävänä ei ole tuottaa voittoa.

Uusi yhtiö on Kihniön sopimuskumppani

Yhtiöittämisessä myös Kihniön siirtoviemärisopimus siirtyi myös, eli Kihniön kunnan sopimuskumppani on nyt Parkanon Vesi Oy. Pentti Kangas uskoo, että yhteistyö sujuu juohevasti nyt, kun jätevedenpuhdistamon saneerauskustannusten jakaminenkin on sovittu.
Asiassa välittänyt Kuntaliiton lakimies suositteli ratkaisussaan sopimuksen selventämistä, jotta vastaavia tulkintaerimielisyyksiä ei vastaisuudessa synny. Kangas ei usko tästä tulevan ongelmaa.
– Se on aika suoraviivainen vedenmyyntisopimus. Saneerauskustannukset voidaan jakaa joko niin, että Kihniö osallistuu niihin suoraan tai sitten ne siirretään veden kuutiohintaan.