Parkanon keskustaan rakennetaan uusia ja kunnostetaan vanhoja liikuntapaikkoja

Päivölänpuistossa olevat lasten leikkivälineet saavat rinnalleen ulkokuntosalilaitteita. Nuoriso- ja vapaa-aikaohjaaja Antti Luusalon mukaan perheiden yhteistä liikkumista tukee, kun kaikenikäisille on tekemistä.

Parkanon keskustan alueelle on suunnitteilla lähiliikuntareitti, joka tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia omaehtoiseen liikkumiseen. Lähiliikuntareittihanke yhdistää toisiinsa jo olemassa kevyen liikenteen väyliä ja liikuntapaikkoja, ja lisäksi rakennetaan uutta.
Hankkeeseen kuuluu ulkokuntosalialue Päivölänpuiston leikkikentän yhteyteen, skeitti- ja temppupotkulautaramppeja urheilutalolle, senioriväestölle suunnattu helppokulkuinen kuntopolku kuntoilulaitteineen Rantalanniemen alueelle, petankkikentät ja minigolfrata sekä kesäkahvila Leijonapuistoon sekä Terveystalon uimarannan laajennus ja uusi laituri.
Uusia kevyen liikenteen väyliä rakennetaan Kirkkojärven ja Pappilansalmen rantaan, jotta reitistä tulee yhtenäinen. Jo olemassa olevista poluista kunnostetaan ainakin Viinikanjoen luontopolun pitkospuuosuus ja tarvittaessa huolletaan muitakin kevyen liikenteen väyliä.

Reitti merkitään maalauksilla ja kylteillä

Lähiliikuntareitti kulkee rengasmaisesti urheilutalolta Rantakodon ja Pappilansalmen ympäristöön ja sieltä Päivölänpuiston kautta Leijonapuistoon. Viinikasta reitti kulkee koulukampusalueen kautta Terveystalon uimarannalle.
Takaisin urheilutalolle voi kulkea Kirkkojärven ja kolmostien väliin rakennettavaa uutta kevyen liikenteen väylää pitkin. Uusi väylä tulee myös Pappilansalmen rantaan vastapäätä kaupungintaloa, jotta salmen ympäri lenkkeillessä ei tarvitse enää ylittää Satakunnankatua.
Reitti merkitään sekä kylteillä että asvalttimaalauksilla siellä, missä asvalttia on. Reitin uudet osat päällystetään kivituhkalla. Entisistä kävelyteistä iso osa on hiekkapohjaisia.
Parkanon kaupungin teknisen osaston sekä sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden yhteinen hanke on suunniteltu toteutettavaksi tänä ja ensi vuonna.
Kokonaisbudjetti on 300 000 euroa, josta noin kolmannes pyritään rahoittamaan liikuntapaikkarakentamiseen suunnatulla valtionavustuksella. Avustushakemus jätettiin Aluehallintovirastoon muutama päivä ennen joulua. Päätös saadaan kevään aikana.

Kävelyteitä, latuja ja uimarantoja suositaan

Hankkeen kokonaissuunnittelusta on vastannut nuoriso- ja vapaa-aikaohjaaja Antti Luusalo. Mukana ovat olleet myös Juha Anttila sekä tekniseltä osastolta Jarmo Kyösti ja Pekka Mikkola.
Luusalo kertoo, että suunnitteluun saatiin pohjaa syksyllä tehdystä aikuisväestön liikuntakyselystä. Kyselyyn vastanneet kertoivat, että omaehtoinen liikunta yksin, kaverin tai perheen kanssa on suosituin tapa liikkua. Eniten käytettiin niin sanottuja matalan kynnyksen liikuntapaikkoja, kuten kävely- ja pyöräteitä, pururatoja, hiihtolatuja ja uimarantoja.
Lähiliikuntareitillä halutaan vastata tällaiseen omaehtoisen liikunnan mahdollistavien liikuntapaikkojen tarpeeseen. Ja jotta niitä myös käytetään, niiden tulee olla helposti saavutettavissa.

Lähiliikuntapaikan pitää olla oikeasti lähellä

– Lähiliikuntapaikan kriteeri on, että se on lähellä. Jo 2 kilometrin päässä asutuksesta sen käytettävyys heikkenee, Antti Luusalo sanoo.
Parkanossa reitin kauimmaisetkin pisteet, urheilutalo ja uimaranta, ovat vajaan kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Hyvin lähellä käyttäjäkuntaansa sijaitsee Pappilansalmen senioriväestön kuntopolku, joka lähtee käytännössä suoraan Rantakodon palvelukeskuksen pihasta.
Reitin varrella sijaitsevat jo olemassa oleva urheilutalon alueen liikuntapaikat, jäähalli, ulkojääalueet ja pesäpallokenttä sekä uuden koulukeskusalueen tulevat liikuntapaikat. Niiden sijainti on otettu huomioon reitin laadinnassa, mutta ne eivät kuitenkaan kuulu hankkeen piiriin.

Niina Kivioja