Parkanon seurakunta hakee jäseniä seitsemään toimintatiimiin

Seurakunnan toimintatiimien jäseniä haetaan avoimella haulla. Marianne Kyrönviita, Taru Myllymäki ja Tuija Haukkaluoma kannustavat diakonian toimintatiimiin seurakuntalaisia, joiden sydän sykkii erityisryhmiin kuuluvien ihmisten tarpeille.

Parkanon seurakunta uudistaa toimintatapojaan. Kirkkovaltuuston valitsemien johtokuntien tilalle tulevat uudet toimintatiimit, joihin etsitään parhaillaan avoimella haulla jäseniä seurakuntalaisten keskuudesta.
Uudistus tarkoittaa sitä, että seurakunnan toimintaa kehitetään ja suunnitellaan jatkossa aikaisempaa isommalla joukolla. Kun työstä vastasi ennen kolme viisijäsenistä johtokuntaa, työ tehdään jatkossa seitsemässä toimintatiimissä, joissa kussakin on 4–8 jäsentä.
Tiimit muodostuvat työaloittain, ja ne ovat jumalapalvelus-, diakonia-, lähetys-, varhaiskasvatus, varhaisnuorisotyö-, nuorisotyö- ja musiikkitiimi.
Valintaprosessikin muuttuu.
Tiimien kokoonpano muotoutuu siten, että kirkkoneuvosto valitsee kolme jäsentä. Näiden lisäksi avoimella haulla mukaan ilmoittautuneista ehdokkaista valitaan loput tiimien jäsenet.
Lopullisen päätöksen kokoonpanosta tekee kirkkoneuvosto.
Tuleva uudistus antaa seurakuntalaisille entistä paremmat mahdollisuudet päästä vaikuttamaan seurakunnan toiminnan kehittämiseen, ideointiin, suunnitteluun ja toteuttamiseen. Jos yhden tiimin kokoonpano on 8 jäsentä, haussa on 35 paikkaa.

Seurakuntalaisten osallisuutta halutaan lisätä

Tiimien perustamisen taustalla on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pyrkimys lisätä seurakuntalaisten osallistumista ja sitoutumista toimintaan.
– Uudistus on toteutettu jo suurimmassa osassa seurakuntia. Ei tämä ole yksistään Parkanon malli, seurakunnan talouspäällikkö Elina Silomäki muistuttaa.
Tiimeillä ei ole hallinnollista vastuuta eikä päätösvaltaa. Muutos ei vähennä vaaleilla valitun kirkkovaltuuston valtaa.
Seurakunnan kappalainen Marianne Kyrönviita muistuttaa, että valtuusto päättää edelleen talousarviosta ja hyväksyy toimintasuunnitelman.
Hänen mielestään muutos on tarpeellinen taloudellisistakin syistä.
– Seurakunta tarvitsee toimijoita ja tekijöitä entistä enemmän, sillä resurssit eivät ainakaan kasva tulevaisuudessa.
Parhaimmillaan työskentely toimintatiimissä voi Kyrönviidan mukaan avata seurakuntalaiselle uusia näkökulmia kirkon toimintaan.
Esimerkiksi jumalanpalvelustiimin toimintaympäristö käsittää paljon muutakin kuin messujen valmistelun.
– Siihen kuuluvat myös aikuistyön eri pienryhmien toiminta ja vetäminen, keskusteluryhmät, raamattupiirit, laitosyhteistyö sekä yhteistyö eri järjestöjen kanssa, Marianne Kyrönviita luettelee.

Konfirmaatio on ainoa kriteeri

Diakoniatiimin tehtäväkenttään puolestaan kuuluu avustustyön lisäksi erityisryhmille suunnattu toiminta.
– Työn punainen lanka on kohdata niitä ihmisiä, jotka jäävät vähemmälle huomiolle muuten. Diakoniatiimiin tarvitaan ihmisiä, joiden sydän sykkii juuri näiden ihmisten tarpeille, diakonissa Taru Myllymäki sanoo.
Seurakunnan nettisivuilta löytyvät linkit, joista saa lisätietoa seurakunnan työaloista ja tiimien työnjaosta sekä lomakkeen, jolla hakemuksen voi jättää seurakunnalle. Paperisia lomakkeita saa seurakuntatalolta.
Seurakuntalaiset voivat ilmoittaa halukkuutensa lähteä mukaan valitsemaansa toimintatiimiin 25. tammikuuta mennessä. Ikärajaa toimintatiimin jäsenyydelle ei ole, mutta konfirmaatiota se edellyttää.