Mieltä lämmittää, kun asiakas löytää sopivan työ- tai opiskelupaikan

Parkanon kaupungin työllisyyskoordinaattori Hanna Kyösti tekee yhteistyötä te-toimiston kanssa. Tavoite on, että pitkäaikaistyötön pääsee joko työelämään tai opiskelemaan.

Parkanon kaupungin työllisyyskoordinaattorina on työskennellyt helmikuun alusta asti tradenomi Hanna Kyösti.
Hänen asiakkaisiinsa kuuluvat Parkanon alueella nuoret eli 17–29 vuotiaat pitkäaikaistyöttömät ja yli 57-vuotiaat velvoitetyöllistämisen piiriin kuuluvat pitkäaikaistyöttömät. Kihniön alueella Kyöstin asiakkaita ovat kaikki pitkäaikaistyöttömät.
Lisäksi Hanna Kyösti koordinoi Parkanossa toimivaa nuorten työpajaa, jonka toimintaan voivat tulla sekä parkanolaiset että kihniöläiset.
Pitkäaikaistyöttömyydellä tarkoitetaan tässä tapauksessa yli 300 päivän työttömyyttä. Tämä on lakisääteinen aikaraja sille, että työttömyyden hoitoon alkaa te-toimiston lisäksi osallistua myös asiakkaan asuinkunta.
– Laadimme asiakkaalle aktivointisuunnitelman yhdessä hänen ja te-toimiston kanssa, Hanna Kyösti kertoo.
Suunnitelma tehdään jokaiselle työttömälle yksilöllisesti. Tavoite on kuitenkin, että asiakas saadaan joko työhön tai opiskelemaan.
Hanna Kyösti kertoo haluavansa seurata, miten esimerkiksi opiskelupaikan saaneella alkaa sujua. Työntekijänä häntä ilahduttaa saada palautetta ohjauksen onnistumisesta.
– Mieltä lämmittää, kun ihminen tekee hyviä valintoja ja menestyy siellä, minne päätti lähteä, hän tuumaa.

Säädösten muutokset on tiedettävä

Ihmisten auttamisen lisäksi häntä kiinnostaa työssään mahdollisuus kehittää ja käyttää asiantuntijuuttaan.
Kyse on lakisääteisistä palveluista, joten koordinaattorin on oltava perillä kulloinkin voimassa olevista säädöksistä. Ne saattavat muuttua vuosittain paljonkin.
– Esimerkiksi vuoden 2018 alussa tuli uusi ammatillisen koulutuksen reformi, joka muutti lähes kaiken, Hanna Kyösti kertoo.
Niin koulutukseen hakeutuminen kuin oppimisen tavatkin muuttuivat. Hyvänä puolena on esimerkiksi joustavuus; opintoihin voi hakea pitkin vuotta, ja aloitusajankohtiakin on useita.
Hanna Kyösti pitää hyvänä, että omalla paikkakunnallakin on opiskelumahdollisuuksia sekä ammatillisella että yleissivistävällä puolella. Hän tekee yhteistyötä muun muassa Saskyn koulutuskoordinaattorin sekä muiden oman ja lähikuntien oppilaitosten kanssa.

Myös yhdistykset järjestävät toimintaa

Yhteistyökumppaneita ovat myös paikalliset yhdistykset.
– Esimerkiksi Kihniössä kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään pitkälti yhdistysten kautta.
Työllisyyskoordinaattorin toimenkuva on auttaa opiskelu- ja työpaikka-asioissa. Hanna Kyösti haluaa kuitenkin muistuttaa, että paikkakunnalla on saatavissa apua myös monissa muissa asioissa.
– Parkanossa ja Kihniössä toimii kummassakin oma etsivä nuorisotyöntekijä. Tämä on 15–29-vuotiaille tarjottu matalan kynnyksen lisäpalvelu, joka neuvoo melkein missä vain asiassa, hän kertoo.
Vasta omilleen muuttaneella nuorella voi olla tarve saada neuvoja esimerkiksi vuokra- tai sähkösopimuksen tekemiseen, kodinhoitoon tai järkevään rahankäyttöön.
Etsivän nuorisotyöntekijän palvelut on tarkoitettu kaikille nuorille, ei vain työttömiksi jääneille.

Niina Kivioja