Valvontakäynti toi esiin puutteita Parkanon kotihoidossa

Parkanon kotihoitoon tarvitaan lisää henkilökuntaa. Nykyiseltäkin henkilökunnalta puuttuu osin lääkelupia, jotka pitää olla, kun viedään lääkkeitä kotihoidon asiakkaille. Nämä olivat kiireellisintä korjausta vaativat puutteet, joita tuli esille Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ja kaupungin yhteisellä valvontakäynnillä 6. helmikuuta.
Valvontaraportissa pyydetään Kolmostien Terveydeltä lisäselvitystä myös henkilöstömitoituksesta sekä henkilöstön ensiapukoulutuksen ja hygieniapassien suoritustietoja. Määräaika näille on 15. maaliskuuta.
Jotta kotihoitoon saadaan tarpeeksi työntekijöitä, valvontaraportissa edellytetään, että rekrytointi aloitetaan välittömästi ja se on jatkuvaa.

Lääkeluvat vielä kesken

Lääkelupien kuntoon saattamiseen annettiin aikaan helmikuun loppuun. Perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoman mukaan asia on kuitenkin vielä kesken.
– Kolmostien Terveys Oy:ltä tänään 4.3. saamani tiedon mukaan osalla kotihoidon henkilökuntaa on vielä lääketentit ja/tai näytöt kesken. Seuraava mahdollisuus tentteihin on perjantai 8.3. Lääketentit saa uusia 5 päivän kuluttua edellisestä yrityksestä.
Lääkeluvan kirjoittaa yksikön vastuulääkäri, kun työntekijä on käynyt koulutuksen ja suorittanut näyttökokeen. THL:n ohjeiden mukaan lääkeluvan täytyy olla aina siihen yksikköön, jossa hoitaja työskentelee. Kotihoidossa voi siis työskennellä henkilöitä, joilla on ollut lääkelupa johonkin muuhun terveydenhuollon yksikköön, mutta ei kotihoitoon.
Valvontaraporttiin kirjattiin lisäksi kehittämistoimiksi toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto, mobiilijärjestelmä kirjaamisen tueksi, hoito- ja palvelusuunnitelmien päivittäminen tuntien osalta, yöajan hoito Valviran ohjeiden mukaisesti sekä RAI-mittariston käyttöönotto. RAI-järjestelmä on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen.
Raportissa muistutetaan myös, että myös 9Lives Pirkanmaan on sitouduttava valvontakäynnillä määriteltyihin asioihin, jos ja kun siitä tulee kotihoidon alihankkija Kolmostien Terveydelle.

Aina vakavaa kun tarvitaan jatkoselvitys

Ylitarkastaja Riitta Heinonen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta kertoo, että kotihoito oli valtakunnallisesti valvontaohjelman kärkiteema jo viime vuonna.
– Nyt tuli kunnalta pyyntö, että asiakkaiden yhteydenottojen perustella on syytä tehdä yhteinen tarkastus.
Valvontakäynnin havaintoja voi Heinosen mukaan luonnehtia vakaviksi.
– Kyllä ne aina silloin ovat vakavia, kun asiaa ei voida sulkea tapaamisen pöytäkirjalla, vaan siitä lähtee jatkoselvitys.
Kotihoidon siirtäminen Kolmostien Terveydeltä alihankinnaksi 9Lives Pirkanmaalle ei vaikuttanut valvontakäynnin ajankohtaan. Riitta Heinonen tähdentää, että palvelu on aina varsinaisen toimijan vastuulla, viime kädessä kunnan.

Kihniön kotihoitoa valvotaan myös

Helmikuun valvontakäynti koski vain Parkanoa, mutta Heinosen mukaan Kihniötä koskeva täydennyspyyntö on tehty.
– Nyt pyydämme täydentämään vastaavat tiedot Kihniöstä kuin olemme saaneet jo Parkanosta. Se tehdään tässä vaiheessa kirjallisena. Myöhemmin katsomme, onko Kihniössä tarvetta valvontakäynnille.
Viime aikojen keskustelu hoivakohtien henkilöstömitoituksesta ja sen säätämisestä lakiin on aiheuttanut toisaalta huolta siitä, että tiukka normi voisi johtaa säästöpainetta lisää kotihoitoon. Riitta Heinosen mukaan sitäkin kyllä valvotaan.
– Kotihoito on sosiaalihuoltolain alaista toimintaa, mutta sen arviointi on toki haastavampaa monesta syystä. Kunnat ovat kovin erilaisia. Meillä on hyvä vanhuspalvelulaki ja hyvä ikäihmisten laatusuositus, joista löytyy määreitä arviointia varten, muun muassa henkilökunnan määrästä.