Lautakunta puoltaa poikkeuslupaa lukion purkamiseen

Parkanon rakennus- ja ympäristölautakunta puoltaa kaupungin hakemaa poikkeuslupaa lukion purkamiseksi vastoin voimassa olevaa asemakaavaa. Lautakunta ei ollut asiasta yksimielinen, vaan päätös syntyi äänin 2–5. Poikkeusluvasta päättää kaupunginhallitus.
Rakennustarkastaja Raisa Karinsalo-Mannisen esitys oli, ettei poikkeamiseen suostuta, vaan asia ratkaistaan asemakaavamuutoksella. Hän perusteli esitystä maankäyttö- ja rakennuslain ja asetusten noudattamisella, mutta myös asian puolueettoman ja riittävän laaja-alaisen käsittelyn turvaamisella.
Riku Viitanen teki vastaesityksen, että lautakunta esittää kaupunginhallitukselle poikkeuslupamenettelyn käyttöä sekä poikkeusluvan myöntämistä. Hänen mielestään lukiorakennuksen purkamiselle on perusteltu syy, koska sen ylläpitokustannukset ovat suuret ja rakennuksen sijainti aiheuttaa haittaa Kaarnan piha-alueen käytölle.
Mirja Mattila kannatti Viitasta, ja äänestyksessä myös Kalevi Niemenmaa, Juha Kalliokoski sekä Tuomo Lystilä.
Esittelijän esityksen puolesta äänestivät Kauko Kaitaranta ja Eira-Maija Savonen. He myös jättivät esittelijä Raisa Karinsalo-Mannisen kanssa päätöksestä eriävän mielipiteen, perusteluna että menettelytapa on vastoin maankäyttö- ja rakennuslakia.