Parkano liittyy hiilineutraaliutta tavoittelevien kuntien joukkoon

Parkanon kaupunginvaltuusto kokousti uusitussa valtuustosalissa maanantaina. Sali oli remontin takia poissa käytöstä pari kuukautta, ja sitä viimeisteltiin vielä aiemmin samana päivänä.

Parkanosta on tulossa järjestyksessä 49. Hinku-kunta, sillä kaupunginvaltuusto päätti maanantaisessa kokouksessaan liittyä hiilineutraaliutta kohti etenevien kuntien foorumiin.
Foorumin jäsenenä kaupunki sitoutuu tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 prosentilla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Hinku-jäsenten pitää esimerkiksi ottaa kasvihuonekaasupäästöjen näkökulma huomioon kaikessa merkittävässä päätöksenteossaan ja liittyä työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton väliseen sopimukseen, jossa sitoudutaan Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin.
Hinku-kunnan pitää myös perustaa Hinku-työryhmä ja nimetä yhteyshenkilö, joka toimii yhteyshenkilönä kunnan ja Suomen ympäristökeskuksen välillä.
Hinku-foorumiin liittyminen on ilmaista eli esimerkiksi vuosimaksua ei peritä. Jäsenilleen Hinku-foorumi tarjoaa verkostoitumismahdollisuuksia, tiedonvaihtoa, tukea erillishankkeiden valmisteluun, päästölaskentapalveluita ja -työkaluja, viestintäyhteistyötä ja näkyvyyttä yritysten tuotteille ja palveluille.
Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistys ry oli jättänyt aiheesta kuntalaisaloitteen, jota rakennus- ja ympäristölautakunta oli käsitellyt ensimmäisen kerran helmikuun alussa. Kaupunginjohtaja Jari Heiniluoman mukaan kuntalaisaloite tuli sopivaan saumaan, sillä aihe oli noussut esille esimerkiksi Leppäkosken Sähkön 100-vuotisjuhlissa tammikuussa ja sen jälkeen seutukaupunkiverkoston kokoontumisessa.
Kaupunginjohtaja näki foorumin jäsenyyden innostavana erilaisten yhteistyömuotojen sekä kehittämishankkeiden ja niiden rahoitusmahdollisuuksien takia.

Holhousta ja anekauppaa?

Valtuusto päätyi kuitenkin äänestämään Hinkuun liittymisestä. Keskustelun aikana Jari Sammatti (ps) esitti, ettei Parkano liittyisi foorumiin nyt, vaan toteuttaisi toimenpiteitä itsenäisesti.
Sammatti muistutti Hinkun koskevan kaikkea kunnan sisällä tapahtuvaa toimintaa, ei vain kuntaorganisaation toimintaa. Hän huomautti, että Hinku-kuntakartalla on tyhjää etenkin turvetuotannon kannalta tärkeillä alueilla.
– Turvetta tarvitaan, kun ei tuule tai aurinko ei paista. En haluaisi hirveästi hankaloittaa alueen turvetuotantoa.
Janne Holma (kok) kannatti Sammatin esitystä.
– Muodissa on puuttua kaikkiin kansalaisten tekemisiin. Tässä on holhouksen ja kyttäyksen makua, jolle en halua antaa pikkusormeakaan.
Veijo Niemensivu (vas) sanoi Hinkuun liittymisen vaativan melkoisia sopeutumistoimenpiteitä, mutta jos siihen lähdetään tosissaan mukaan, on asia hyvä ja kannatettava. Niemensivu vertasi Hinkua myös anekauppaan, jolla kaupunki kuittaa vanhoja syntejä esimerkiksi uusien turvetuotantoalueiden avaamisiin liittyen.
Kaupunginjohtaja Heiniluoma vastasi, että kaupunki itse määrittää Hinkuun liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet vapaaehtoisuuden pohjalta. Mihinkään tiettyyn rahankäyttöön ei sitouduta, eikä mitään sanktioita ole tulossa, jos tavoitteita ei täysimääräisesti saavuteta.
Heiniluoma kertoi myös Vapon suhtautuvan Hinkuun liittyvään verkostoon positiivisesti.

Äänestystulos 28–3

Juha Tuominen (kok) nosti keskustelun aikana esille, että jatkossa olisi etukäteen hyvä listata vastaavanlaisten asioiden positiiviset ja negatiiviset puolet. Valtuuston puheenjohtaja Jaana Männikkö (sd) piti tätä huomiota vaikutusten arvioinnista tärkeänä.
– Perustettavalla Hinku-työryhmällä on merkittävä rooli, ja sen on oltava hereillä, ettei suljeta pois mitään tärkeää. Pitää kuitenkin muistaa, että kaupunki itse määrittää tavoitteensa.
Hallituksen puheenjohtaja Ari Lamminmäki (kesk) painotti, ettei turvetuotantoa romuteta nopealla aikataululla, ja ettei Hinkua päästetä vain yhden tahon temmellyskentäksi. Lamminmäen mukaan pitää kuitenkin elää tätä päivää ja suunnitella tulevaisuutta, sillä jäsenyys voi avata uusia mahdollisuuksia.
Ennen äänestystä Tapio Ristamäki (sd) veisteli, josko kaupunginhallituksen jäsenet olisivat kerrankin yksimielisiä hallituksen esityksen kanssa.
Näin kävi, sillä hallituksen jäsenet äänestivät alkuperäisen esityksen mukaisesti Hinkuun liittymisen puolesta. Kaikkiaan kyseinen esitys sai 28 ääntä. Liittymistä vastustanutta esitystä äänestivät Sammatti, Holma ja Matti Yläinen (ps).

Taustatiedot:
hinkufoorumi.fi