Kausiasukkaiden kahvilassa muistutettiin jätevesilaista

Kausiasukkaiden rakentamisteemaisessa kahvilassa oli kihniöläisistä yrittäjistä paikalla esimerkiksi Tero Pusa (toinen vas.) ja Esko Yli-Kujala (kolmas vas.).

Kihniön kausiasukkaat ry:n viimeisimmässä kahvilakerrassa puhutti haja-asutusalueiden jätevesilaki, joka astui voimaan kaksi vuotta sitten – vuosien käsittely- ja muutosprosessien jälkeen.
Jos omistaa haja-asutusalueella talon tai mökin, joka sijaitsee pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä vesistöstä, pitää jätevesijärjestelmä uudistaa uuden lain vaatimalle tasolle lokakuun loppuun mennessä. Aikaa on siis hieman yli puoli vuotta.
Jätevesiasetus ei koske vuonna 2004 tai sen jälkeen rakennettuja taloja tai mökkejä, koska tuolloin säännökset täyttävää jätevesijärjestelmää on jo edellytetty. Iän perusteella vapautuksen saa, jos kiinteistön omistaja tai haltija on syntynyt ennen 9.3.1943. Uudistus ei koske myöskään niitä kiinteistöjä, joissa jäteveden määrä on huomattavan vähäinen eli jos esimerkiksi mökillä on vain kuivakäymälä ja kantovesi.
Tapauskohtaisesti kunnista voi käydä hakemassa huojennusta vaikkapa sellaisessa tilanteessa, jossa kiinteistö ollaan piakkoin liittämässä viemäriverkostoon. Laista voidaan poiketa, jos parannustyöt aiheuttaisivat omistajan taloudelliseen tilanteeseen nähden kohtuuttoman korkeita kustannuksia.
Kahvilatilaisuuteen puhujaksi kutsuttu Parkanon ja Kihniön rakennustarkastaja Raisa Karinsalo-Manninen sanoi, että ympäristö- ja rakennusvalvontaan kannattaa olla yhteydessä, mikäli jätevesijärjestelmien kuntoon laittaminen mietityttää.
Keskustelussa tuli ilmi, että kovin mielellään lisäaikoja ei enää myönnettäisi. Toisaalta tuotiin esille, ettei jo tarvittavat kunnostukset tehneitä kiinteistönomistajia kohtaan ole reilua, jos mitään sanktioita ei ole tulossa niille kiinteistöille, joissa muutostöitä ei ole tehty määräaikaan mennessä.

Kausiasukkaat ja kihniöläiset yhteen

Kuukauden viimeisenä lauantaina Vanhassa Puumilassa pidettävässä kausiasukkaiden kahvilassa oli viimeksi muutenkin teemana rakentaminen, ja osallistujat saivat kysyä niin erilaisista rakentamiseen liittyvistä luvista kuin kesämökin muuttamisesta vakituiseksi asunnoksi.
Paikalla oli kihniöläisiä yrittäjiä ja urakoitsijoita. Kihniön kausiasukkaiden puheenjohtaja Jorma Niemelä kertoi, että näin tuodaan kihniöläisiä ja kausiasukkaita yhteen.
– Ei raahata yrittäjiä kaukaa, vaan käytetään paikallisia.
Ilmeisesti kausiasukkaat haluaisivat suosia paikallisia palveluita, mutta tietoa eri yrittäjistä pitää välillä hakea. Kehittämisehdotuksena tuli, että kaikkien kunnassa toimivien yrityksien tiedot koottaisiin yhdelle internetsivustolle.

Ei resursseja valvoa kaikkea

Jo viime vuonna kiinteistönomistajia heräteltiin muistamaan, että haja-asutusalueiden uuden jätevesilain määräaika lähenee ja että selvitystyö kannattaisi aloittaa.
Uusimistyöt voivat venyä, jos esimerkiksi luvitus ruuhkautuu. Vanhan jätevesijärjestelmän kunnostaminen edellyttää nimittäin rakennusvalvonnan myöntämää toimenpidelupaa. Ruuhkan takia suunnittelijoita ja urakoitsijoita voi olla vaikea saada omalle kiinteistölle.
Mikäli puutteellinen järjestelmä on uusimatta vielä 1. marraskuuta, on kiinteistö laittomassa tilassa. Mahdolliset toimenpiteet ja sanktiot riippuvat kunnasta, sillä kunta on ympäristönsuojelulain mukaan valvova viranomainen.
Ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Ari Kangas kertoo, että valvonta on pitkälti resurssikysymys.
– Se on koko lailla selvää, ettei kunnissa ole mahdollista käydä tarkastamassa jokaista kiinteistöä, jota lokakuun lopun päivämäärä koskee.
Kangas sanoo, että valvonta onkin riskiperusteista.
– Joka kunnassa tiedetään ympäristönsuojelullisesti herkkiä kohteita, vaikkapa vesistöjä, jotka on määritelty luonnonsuojelu- tai erityisalueeksi. Pohjavesialueet ovat toinen esimerkki.
Valvontaa hankaloittaa Kankaan mukaan mökkien tilastotietojen puutteellisuus. Hän nostaa esille vertaisvalvonnan.
– Jos kaikilla muilla alueen kiinteistönomistajilla on asiat kunnossa, mutta yksi hangoittelee vastaan, niin mahdollisesti silloin tulee kuntaan ilmoituksia.

Tietoa ja neuvoja

  • kunnan ympäristö- ja rakennusvalvonta
  • ymparisto.fi/hajajatevesi
  • kvvy.fi/jatevesi
  • vesiensuojelu.fi/jatevesi
  • Jätevesiviikko 6.–12.5.