Parkanon rovastikunta hajoaa uuden hiippakuntarajan myötä

Karvian seurakunta kuuluu ensi vuoden alusta lähtien eri hiippakuntaan kuin Parkanon ja Kihniön seurakunnat. Hiippakuntarajojen muutoksista päätti kirkolliskokous viime viikolla.
Muutos tarkoittaa, että Lapuan hiippakunnasta Parkano ja Kihniö muuttavat Tampereen hiippakuntaan. Karvia puolestaan siirtyy Lapuan hallinnollisesta keskuksesta Turun arkkihiippakuntaan.
Päätöksen taustalla on se, että hiippakuntarajat noudattavat jatkossa maakuntien rajoja. Turun arkkihiippakuntaan kuuluvat Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat ja Tampereen hiippakuntaan Kanta-Häme ja Pirkanmaa.
Parkanon kirkkoherra Liisa Myyryläinen sanoo, että kirkolliskokouksen päätös oli odotettu.
– Muutos on pitkän prosessin lopputulos. Parkanossa on tehty jo 1990-luvulla ensimmäinen periaatepäätös siitä, että Tampere on luonteva suunta.
Myyryläisen mukaan kirkolliskokouksessa vallitsi selkeä yksimielisyys Parkanon, Virtain ja Kihniön seurakuntien siirrosta Tampereelle.
Tampereen hiippakuntaan siirtyvät myös Sastamalan ja Punkalaitumen seurakunnat, jotka kuuluvat nykyään Turun arkkihiippakuntaan.

Parkanon rovastikunta lakkaa olemasta

Muutoksen yhteydessä lakkautetaan Parkanon rovastikunta, jonka ovat muodostaneet Parkano, Karvia, Kihniö ja Virrat.
Uudesta rovastikuntajaosta ei ole vielä tietoa, mutta Parkanoa lähin on Hämeenkyrön rovastikunta.
Myyryläisen mukaan Karvian jääminen hiippakuntarajan toiselle puolelle ei tarkoita yhteistyön tyrehtymistä naapuriseurakunnan kanssa. Sitä on harjoitettu jossain määrin tähänkin asti toiseen hiippakuntaan kuuluvien seurakuntien kanssa.
– Työntekijöiden näkökulmasta muutoksia tulee jonkin verran, koska hallinnollinen keskus muuttuu, mutta varsinaisessa seurakuntaelämässä ainoa näkyvä muutos on se, että piispantarkastuksen tekee tulevaisuudessa Tampereen hiippakunnan piispa.
Kihniön kirkkoherra Mauri Pihlajamaa toteaa, että Tampere on luonteva suunta myös kihniöläisille.
– Emme ole aktiivisesti pyrkineet Tampereen hiippakuntaan, mutta emme ole suhtautuneet siirtoon kielteisestikään. Päätökseen ei sisälly mitään dramatiikkaa, joten tieto otettiin vastaan rauhallisin mielin.
Pihlajamaa korostaa, että muutos ei näy seurakuntaelämässä.
– Seurakunnan toiminta jatkuu entisellään. Muutos on hallinnollinen ja koskee viranhaltijoita. Asiointisuunta on jatkossa Tampere, ja sieltä tulevat myös hallintoa koskevat ohjeistukset.
Hiippakuntarajan ylittävä yhteistyö Karvian kanssa on Pihlajamaan mukaan täysin mahdollista jatkossakin.

Yhteistyökumppaniksi tulee Kankaanpää

Hiippakuntaraja ei estä yhteistyötä, mutta Karvian seurakunnan kirkkoherra Seppo Myyryläinen näkee, että hallinnollinen muutos vaikuttaa pitkällä aikavälillä työntekijöiden yhteistyökuvioihin.
Seurakuntaelämä jatkuu vanhaan malliin, mutta Karvian seurakunnan työntekijöiden koulutukset ja tapaamiset suuntautuvat ensi vuoden alusta Satakuntaan.
– Työntekijöiden itsestään selvä yhteys entisiin Lapuan hiippakunnan seurakuntiin katkeaa, ja vastaisuudessa toimitaan ihan toisaalla. Parkanon sijaan kuulumme Kankaanpään rovastikuntaan, Myyryläinen muistuttaa.
Satakunnan ja Turun suunta on hänen mukaansa sinänsä luonteva, sillä hallinnolliset rajat noudattavat monessa muussakin asiassa maakuntarajoja.
Karvian seurakunnan liitos Kankaanpään seurakunnan kanssa kariutui viime vuonna.
Myyryläisen mukaan kirkolliskokouksen päätös sinetöi tulevaisuuden mahdollisten liitosten osalta.
– Uskallan sanoa, että seurakuntaliitoksen tarve nousee esille jälleen 2020-luvulla. Suunta on nyt selvä, sillä hiippakuntarajan yli liitos ei ole mahdollinen. Alamme nyt rakentaa yhteistyötä Kankaanpään rovastikunnan suuntaan.