Puolen miljardin rajapyykki lähestyy

Parkanon, Karvian ja Kihniön yhteenlaskettuja yritystilastoja. Sininen palkki kuvaa yritysten toimipisteiden määrää ja punainen työpaikkojen määrää (määrä vasemmalla). Vihreä viiva kuvaa liikevaihtoa (1000 euroa, oikealla). Lähde: Tilastokeskus

Ylä-Satakunnan levikkialueen yrityksillä pyyhkii hyvin ainakin liikevaihdon mukaan. Yhteenlaskettu liikevaihto on ollut kasvussa vähintään kolme vuotta ja lähestyy kovaa vauhtia puolen miljardin euron rajapyykkiä.

Työpaikkojen suhteen kehityskulku sen sijaan ei ole niin yksiselitteinen. Vielä vuonna 2013 alueen yritykset ja yrityksien toimipisteet pitivät yllä 2 844 työpaikkaa. Määrä oli alimmillaan 2015 2 492:ssa, mutta on siitä kiilannut 2 706:een.

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Yritysten toimipaikat -tilastosta. Ylä-Satakunta haki käyttöönsä vuosien 2013–2017 lukemat.
Tilasto päivittyy muita tilastoja selkeästi hitaammin, joten tuoreimmat tiedot ovat vuodelta 2017. Esimerkiksi vuoden 2018 lukemat julkistettaneen vasta ensi vuoden puolella.

Kunnissa on eroja

Seudun kehityskulkua yritystilastojen pohjalta voidaan pitää siis vähintään kohtuullisena, etenkin jos sitä peilaa yritysmaailman takaiskuihin. Kaikkien muistissa lienee muun muassa Takoman konkurssi sekä muutamat muutkin yritysten toimipisteiden lakkautukset.

Tilastot tarjoavat mahdollisuuden myös vertailla kuntien elinkeinorakennetta ja kehitystä. Yritysten määrä näyttäisi pysyneen melko tasaisena kaikissa kolmessa kunnassa. Silmiin pistävää on, että vaikka asukasmäärässä Karvia jää selkeästi Parkanosta, niin yrityksien toimipaikkoja siellä on kuitenkin liki puolet (344) siitä mitä Parkanossa (723).

Karviassa yrityksien tarjoamista työpaikoista on kuitenkin viidessä vuodessa sulanut joka kymmenes. Kihniö erottuu puolestaan sillä, että toimipisteiden keräämä liikevaihto on kasvanut vastaavassa ajassa liki 20 prosentilla ja työpaikkojakin on tullut parikymmentä kappaletta lisää.

Teollisuus on selkeä veturi

Ylä-Satakunta hankki avoimesti tarjolla olevien tilastojen lisäksi tarkempaa toimialakohtaista dataa alueen yrityksistä.

Koko seutua peilaten selkeimmin eroaa yläotsikkotasolla teollisuus, joka tarjoaa työtä reilulle 700 hengelle. Noin 300 työpaikkaa sijoittuu metalliteollisuuteen tai erilaiseen koneiden valmistukseen. Myös sahateollisuus erottuu noin 150 työpaikallaan.

Terveys- ja sosiaalipalveluiden ulkoistusten myötä tämä ala tarjoaa 434 työpaikkaa 31 toimipisteessä.

Maa-, metsä- ja kalatalous tarjoaa puolestaan 323 työpaikkaa, josta maatalouteen sijoittuu 228 ja loput pääosin metsätalouteen, muun muassa korjuutöihin. Karvia on maataloudessa selkeä ykkönen 141 työpaikallaan.

Muita suuria ja merkittäviä toimialakokonaisuuksia ovat rakentaminen (311 työpaikkaa), tukku- ja vähittäiskauppa (297) sekä kuljetus ja varastointi (215). Tukku- ja vähittäiskaupan alta yksinomaan vähittäiskaupan työpaikkojen osuus on 220, mikä yksittäiselle toimialalle on paljon.