Kihniön vuodeosasto lakkautetaan syksyllä

Kihniön terveys- ja palvelukeskuksen vuodeosasto on ilmoitettu lakkauttavaksi kahden kuukauden kuluttua eli maanantaina 30. syyskuuta. Yhdeksi syyksi lakkautuksen taustalla sanotaan olevan Kihniön asukasluvun laskun, jonka myötä myös ikäihmisiä on vähemmän.

Vuodeosastolla on tällä hetkellä pitkäaikaisessa laitoshoidossa 5 asukasta. Kolmostien Terveys Oy:n toimitusjohtaja Timo Hokkanen kertoo heille etsittävän uudet paikat elokuun aikana.

Osaston työntekijöistä Hokkanen sanoo, että lähtökohtaisesti töitä riittää heille muissa yksiköissä.

Lakkauttaminen ei koske terveys- ja palvelukeskuksen muita toimintoja, kuten lääkärien ja hoitajien vastaanottoa tai hammashoitolaa. Hokkasen mukaan nämä palvelut pysyvät entisellään.

Vuodeosaston tulevaisuus on puhuttanut jo pitkään. Esimerkiksi keväällä 2018 nousi esille se, että silloin alle puolet osaston 30 vuodepaikasta oli käytössä.

Viime syksynä tuli tieto vuodeosaston tiloihin suunnitellusta 7-paikkaisesta lastensuojeluyksiköstä eli Taimitarha-nimiseksi kaavaillusta lastenkodista. Alun perin toiminnan suunniteltiin alkavan kuluvan vuoden keväällä, mutta asian eteneminen on viivästynyt. Hokkanen sanoo, ettei lastensuojeluyksikkö ole poissa päiväjärjestyksestä, mutta ainakaan lähikuukausina lastenkotia ei ole tulossa.

– Jatkamme kunnan kanssa keskustelua tiloista.

Puumilan taitotalossa huhtikuussa pidetyssä avoimessa sote-keskustelutilaisuudessa todettiin kunnan kanssa sovitun, että kun tehostettu palveluasumisyksikkö Suutarin Pihlaja valmistuu, niin terveyskeskuksen vuodeosasto muutetaan uuteen sopivaan käyttötarkoitukseen. Suutarin Pihlaja aloitti toimintansa keväällä 2017. Samalla kerrattiin valtakunnallisen tavoitteen olevan, etteivät vanhukset enää eläisi vuodeosastolla pitkäaikaisessa laitoshoidossa.

Toimitusjohtaja Hokkaselle luovutettiin Puumilassa myös kuntalaisten adressi vuodeosaston säilyttämiseksi. Tuolloin todettiin, että adressi annetaan Kihniön ja Parkanon yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunnalle tiedoksi.

Kesäkuun 11. päivänä olleen kokouksen pöytäkirjan Ilmoitusasiat-kohdan (pykälä 7) mukaan lautakunnalle on kerrottu palvelutuotannon ajankohtaisista asioista. Hokkanen sanoo adressin olleen puheissa tämän yleiskatsauksen aikana.

Kunnalle tieto kesäkuussa

Timo Hokkanen kertoo, että tieto vuodeosaston lakkauttamisesta on annettu Kihniön kunnalle kesäkuussa. Kunnanjohtaja Petri Liukku sanoo Kihniön etenevän sopimuksen mukaisesti. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti reklamoida palvelusopimuksen toteutumisesta Parkanon kaupungille 10. kesäkuuta olleessa kokouksessa.

Kihniöllä ei ole sopimusta Pihlajalinnan eikä sen tytäryhtiön Kolmostien Terveyden kanssa. Sote-palvelujen järjestämissopimus on solmittu Kihniön ja Parkanon välillä, ja Parkanon on vastuukuntana huolehdittava sopimuksen noudattamisesta.

Kunnanhallitus katsoi samaisessa kokouksessa, että palvelut pitää suorittaa palvelusopimuksen mukaisesti Kihniössä, Kihniön kunnan osoittamissa tiloissa. Hallitus nosti esille etenkin lyhytaikaisen vuodeosastohoidon.

Kunnanhallitus edellytti myös, että palvelut saatetaan palvelusopimuksen mukaisiksi 31. elokuuta mennessä.

– Mahdollisista oikeustoimista päättää kunnanhallitus, kunnanjohtaja toteaa.