Museovirasto: Vanha koulu paikallisesti merkittävä rakennus

Museoviraston lausunnon mukaan vanha kansakoulu on kunnan keskeisiä rakennuksia kirkon ja seurakuntakeskuksen lisäksi.

Museovirasto on antanut Pirkanmaan ely-keskukselle sen pyytämän, rakennusperintölain määräämän lausunnon liittyen Kihniön vanhan kansakoulun suojelua koskevaan esitykseen. Museoviraston kanta on, että Kihniön kansakoulu on paikallisesti merkittävä rakennus.

Museoviraston mukaan koulun merkitys perustuu sen ulkoasun säilyneisyyteen ja rakennuksen rooliin kunnan keskustan maamerkkinä.

Laki rakennusperinnön suojelemisesta sanoo, että rakennus voidaan suojella, jos se on valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti merkittävä.

Lausunnossa kerrotaan, että rakennus on varsin tyypillinen aikansa koulutalo. Vanhin, yksikerroksinen hirsiosa on rakennettu 1906, ja kaksikerroksinen aumakattoinen laajennus on 1930-luvulta. Museoviraston mukaan laajennus on sovitettu varsin luontevasti vanhaan osaan.

Lisäksi lausunnossa sanotaan koulun olevan merkittävä ja maamerkinomainen elementti pienimittakaavaisessa ja väljässä taajamakuvassa. Rakennus sijaitsee näkyvällä paikalla Kihniöntien varrella eli kuntakeskuksessa. Museoviraston mukaan koulu on mielenkiintoisesti toiminut lähtökohtana keskustan muulle rakentamiselle, ja rakennuksen uudempi noppamainen osa istuu hyvin kyläraitin 1950-lukuun mennessä rakennettujen puurakennusten kokonaisuuteen.

Museovirasto lausuu myös, ettei koululla ole lain tarkoittamaa valtakunnallista merkitystä, ja asemakaavoituksen keinot ovat sinänsä riittävät sen suojeluun. Lisäksi lausunnossa huomautetaan Kihniön keskustan asemakaavan olevan monin tavoin vanhentunut, eikä siinä ole huomioitu rakennuskulttuuriin liittyviä arvoja.

Museovirasto jättää Pirkanmaan ely-keskuksen harkintaan, onko kansakoulun suojeluun rakennusperintölaissa tarkoitettuja erityisiä syitä asemakaavoitustilanteen vuoksi.
Varsinaisen päätöksen rakennuksen suojelusta tekee siis Pirkanmaan ely-keskus. Syyskuun alussa sieltä arvioitiin, että päätös pyritään tekemään tämän vuoden loppuun mennessä.

Suojeluesityksen pani vireille Kihniön kansakoulu ry alkuvuodesta. Yhdistys totesi koulun olevan paikallis- ja rakennushistorian kannalta yksi kunnan tärkeimmistä rakennuksista, se on toiminut mallina muulle rakentamiselle. Esityksen mukaan sisäilmaongelmat ovat seurausta rakennuksen myöhemmistä korjauksista, ja uudisrakennustyyppisen ilmanvaihdon rakentaminen toi lisää ongelmia hirsitaloon.

Kihniön tekninen lautakunta kertoi ely-keskukselle huhtikuussa antamassaan lausunnossa, ettei kunnalla ole varaa kunnostaa rakennusta niin, että sen sisäilma ja rakenteet olisivat turvalliset. Lautakunnan mukaan alkuperäisestä muodostaan laajennettu rakennus ei ole maisemallisesti eikä rakennushistoriallisesti niin merkittävä tai ainutlaatuinen, että se tulisi suojella.

Kihniön kunta on varannut kuluvan vuoden talousarviossaan 40 000 euron määrärahan vanhan koulun purkamiselle. Alun perin ely-keskus harkitsi vaarantamiskiellon antamista koulusta asian vireilläolon ajaksi. Kieltoa ei kuitenkaan annettu, koska kunta totesi lausunnossaan, ettei se ryhdy purkutoimenpiteisiin ennen kuin rakennussuojeluesitystä koskeva päätös on lainvoimainen.