Pori–Haapamäki-rata toteuttaisi monta hallitusohjelman tavoitetta

Antti Rinteen hallituksen ohjelmassa on paljon mainintoja ja tavoitteita, jotka puoltavat Pori–Parkano–Haapamäki-ratayhteyden (PPH) uudelleen avaamista, arvioi ratatyöryhmän puheenjohtaja Pasi Viitasalo. Työryhmä kokoontui hiljattain Parkanossa ja laati lausuntoaan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun.

Viitasalon mukaan yleisen ilmapiirin muutos ja ilmastotavoitteiden korostuminen ovat nostaneet vain ajankohtaisemmiksi niitä teemoja, joita PPH-radan mahdollisuuksia kartoittanut Vihreä rahtirata -raportti esitteli kaksi vuotta sitten. Siinä suunniteltiin muun muassa kaasukäyttöisiä vetureita tavaraliikenteeseen.

– Silloin oli vähän hankala aika taloudessa, ilmastotietoisuus ja -tavoitteet eivät olleet niin pinnassa eikä raportti saavuttanut silloin vastakaikua.
Hallitusohjelma nostaa esille sekä vähäliikenteiset radat että poikittaisten junayhteyksien tarpeen. Kumpikin teema perustelee Pori–Haapamäki radan uudelleen avaamista.

– PPH-rata palvelisi myös raideliikenteen pullonkaulojen purkamista ja sujuvoittaisi matkustajaliikennettä, jotka niin ikään mainitaan hallitusohjelmassa. Valmisteilla on myös kansallinen biokaasutaloussuunnitelma, sekin ratatyöryhmän ajamaan teemaan, Viitasalo korostaa.
Hän huomauttaa, että poikittaisyhteyksien tarve vain kasvaa, kun kaivannaisteollisuus kehittyy pohjoisessa ja Kuopion Sorsasaloon suunnitellaan uutta biotuotetehdasta.

Teemat jäävät osittain auki

Se, että nämä kaikki asiat on kirjattu hallitusohjelmaan, ei kuitenkaan tarkoita, että esimerkiksi rahaa olisi luvassa. Samaan sarjaan kuuluu kokonaisuus nopeat toimenpiteet, jossa viitataan paljon päästöjen vähentämiseen, ja jota Pasi Viitasalo pitää mielenkiintoisena.

– Siellä on paljon auki kirjoittamattomia kohtia ja lauseita, vähän niin kuin koko hallitusohjelmassa. Esimerkiksi vähäliikenteiset radat mainitaan, mutta laitetaanko niihin rahaa kunnostusta varten vai mitä? Nämä teemat ovat auki, mutta ne mielenkiintoisia teemoja juuri Pori–Haapamäki-radan kannalta.

Hallitusohjelman rautatieasioista on julkisuudessa kuitenkin eniten ollut tunnin juna Tampereelta Helsinkiin. Se nielisi tällä hallituskaudella lähinnä suunnittelurahaa, joka ei Viitasalon arvion mukaan välttämättä olisi pois muiden ratayhteyksien kehittämisestä. Hän muistuttaa, että liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin on puhunut tunnin junan yhteydessä yhtiömallisesta rahoituksesta. PPH-ratatyöryhmäkin on ollut Mairinin puheilla.

– Olemme olleet yhteisissä seminaareissa, joissa olemme tuoneet esille hallitusohjelman kirjauksia juuri vähäliikenteisistä radoista ja poikittaisyhteyksistä. Se on ollut selvästi ministerillekin avoin asia, joten emme tiedä miten ministeriö on linjannut vähäliikenteisten ratojen tulevaisuutta.

Sotilaat kaipaavat poikittaisyhteyksiä

Ratatyöryhmä on Pasi Viitasalon mukaan kiinnostunut myös sotilaallisen liikkuvuuden hankkeet, jotka ovat olleet ajankohtaisia Euroopan Unionin tasolla. Sotilaallinen liikkuvuus liittyy PPH-rataan mitä läheisimmin, vieväthän junat jo nyt Niinisaloon kansainvälisiäkin joukkoja harjoituksiin. Radan toisessa päässä taas olisi käytettävissä Porin satama.

– Sotilaallisen liikkuvuuden keskustelussa on viimeisen vuoden aikana otettu EU:n tasollakin huomioon juuri poikittaiset yhteydet. Viime vuosikymmeninä linja on ollut pikemminkin sellainen, että poikittaisia yhteyksiä ei saisi olla, Pasi Viitasalo toteaa.